2021 > 01

Förra året innbar förändringar för både företag och individer. Många företag har det väldigt jobbigt pga den rådande pandemin medan andra företag faktiskt går mycket bättre. Dock har de flesta organisationerna behövt ställa om itt sätt att arbeta, då stora delar av personalstyrkan arbetar hemifrån och digitala möten blivit allas vardag. För vissa passar detta sätt att jobba riktigt bra men för andra, och framför allt för teamkänslan, innebär det en större utmaning. Det kräver mycket mer av ledarna och deras ledarskap och även av det egna självledarskapet. Det gäller att hitta en bra egen struktur för arbetet liksom hålla uppe sin egen energi och motivationen.
 
Så hur kan man hålla energi och motivation uppe när vi är både mitt uppe i pandemin och vi just nu befinner oss i den mörkare delen av året?

Vad som ger energi och motivation handlar om olika saker för olika människor men i grunden handlar det om att skapa en lust att göra saker. Vår hjärna behöver utmaningar och få belöning för sin ansträngning. Tänk efter vad som brukar ladda dina batterier – både jobbmässigt och privat. Vissa saker kanske du inte kan göra på samma sätt som före pandemin men fundera på hur du kan göra något som ger liknande resultat eller känsla.

Så här kommer några tips:

Fylla på batterierna

 • Får du energi av andra människor, ha kontakt med personer som inspirerar och utmanar dig (och försök undvika de som tar energi ifrån dig).
 • Det är bra att komma ut en stund på dagen när det är ljust – planera in en kort lunchpromenad runt kvarteret varje dag eller ha fler walk-and-talk-möten när det är möjligt.
 • Gör en lista på saker som ger dig energi och inspiration, vilket kan vara alltifrån böcker, seminarier, TED-talks som inspirerar dig nya till att hitta nya sätt att träna på.
 • Se till att ha saker att se fram emot. I vanliga fall är det många av oss som har resor eller nyårsfester inplanerade. Nu är det dags att hitta andra saker att längta till.
 • Glöm inte att vi behöver, förutom att röra på oss, äta bra, vilket lätt kan bli lidande när vanliga rutiner ruckas på.

 
Mål och planering

 • Sätt upp en struktur som underlättar för dig. Arbetar du tex hemma se till att skapa en struktur som gör att arbete och privatliv skiljer sig åt (trots att arbetsplatsen är köksbordet).
 • Sätt rimliga mål och förväntningar. Det kan vara bra att ha långsiktiga mål så man vet vart man är på väg men glöm inte de kortsiktiga målen som du relativt snabbt kan få belöning av att uppnå.
 • Glöm inte att ”fira” – det är alltför lätt att bara hoppa till nästa sak utan att hinna reflektera eller må bra över det vi faktiskt åstadkommit.
 • Det är inte alltid det vi gör som gör oss trötta utan det vi inte gör. Slutför saker eller bestäm dig för att inte göra det. Dåliga samveten ger definitivt ingen bra energi.

 
Slutligen

 • Ibland blir det en skitdag – so what! Tack och lov finns det nya dagar.
 • Kanske behöver du göra ett omtag – du vet hur länge mörkret håller i sig men pandemin kan hålla på länge. Har du satt upp tillfälliga lösningar – fundera ett varv till på vad som kan bli bra på längre sikt.
 • Motivation och energi kommer tyvärr inte av sig själv – sätt av tid för att ladda dina batterier. Glöm inte heller att ge energi till andra. Det brukar ge energi tillbaka.
Läs hela inlägget »

Ledarskap och engagemang!
 
Att ha engagerade medarbetare är en viktig komponent för framgång och bra dynamik i en organisation. Engagerade medarbetare är involverade och entusiastiska för sitt arbete. De bryr sig om organisationens framtid och är därmed också villig att ge det där extra för att bidra. Studier visar också att engagemang ligger hög upp på ledarskapsagendan och har gjort så ett bra tag. Trots det visar en mängd undersökningar att upp till 70% av anställda antingen inte är engagerade eller tom aktivt oengagerade.
 
Hur viktigt är det då? Kan vi inte nå resultat ändå? Visst kan vi det, men studier visare att vi definitivt får ut mer av medarbetare som är engagerade och det gäller allt från till exempel höjd produktivitet, lönsamhet och kvalitet till minskade kostnader för sjukfrånvaro och säkerhetsincidenter.
 
Så vad kan du som ledare då göra för att öka engagemang hos dina medarbetare? Eftersom du som ledare har en viktig roll i detta så finns det en del saker du kan göra:

 1. Som ledare behöver du visa att du värdesätter dina medarbetare. Dialog och förtroende är viktiga komponenter. En bra relation till sin chef har visat sig vara viktigt för att skapa och bibehålla engagemang hos medarbetare.
 2. Finns det möjlighet för mig som medarbetare att utvecklas i jobbet? Brist på utvecklingsmöjligheter har i studier visat sig vara en motivationsdödare. Som ledare behöver du se till att plattformen för utveckling finns och via dialog och coaching veta vad utveckling för varje medarbetare också betyder.
 3. Ledare behöver också kunna förmedla en tydlig vision. Medarbetare vill kunna förstå vad ledningen vill med bolaget – vad bolaget står för, vad det vill uppnå, plan för hur det skall uppnås och hur jag som medarbetare kan bidra till det. Dessutom – att kunna förmedla och förklara hur mitt bidra spelar roll för bolaget och dess framgång är ytterligare en motivationsfaktor att räkna med.
 4. Var tydlig med att förmedla vilka förväntningar du som chef har på mig medarbetare. Det tillsammans med löpande feedback (positiv och konstruktiv) skapar trygghet och fokus. Däremot visar vissa studier på att medarbetare upplever att de ofta får snabb feedback på vad som inte fungerar medans erkännande och positiv feedback inte alls är lika vanligt. Många framgångsrika ledare är duktiga på att ge erkännande och stärka styrkorna regelbundet och ofta.
 5. Samarbete skapar engagemang. Att jobba ihop i team och har förtroendet av samt gott samarbete med andra teammedlemmar är bra för engagemang och prestation. Att känna sig behövd och att andra teammedlemmar bryr sig om mig som medarbetare är har en positiv effekt på engagemanget. Som ledare har du ett ansvar att skapa ett gott klimat och dynamik i dina team.
 6. Folk vill ha tro på och känna stolthet över var de jobbar och vill också känna en tilltro till organisationen och dess ledare. Du som ledare  behöver därför stå för och stå upp för företagets värden – vara ett gott föredöme helt enkelt. Om du som ledare antingen visar på att du inte tror på bolagets verksamhet eller mål alternativt pratar om bolagets värderingar och hur viktiga de är men inte själv lever upp till dem skadas engagemanget och tilltron hos dina medarbetare.

 
Många studier har visat på att en organisation kan få klara konkurrensfördelar genom att ha engagerade medarbetare. Som ledare behöver det därför ligga högt upp på agendan – allt behöver inte göras av dig som ledare men du spelar en väldigt stor roll för att ha ett starkt engagemang i organisationen.

Skrivet av Eva Borgert Palm, 4Focus Leaership and Recruitment

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

-

Etiketter