2017 > 05

I slutet av juni, 27-29/6, arrangerar Företagsuniversitetet något de kallar Pop Up Business School - korta intensiva kurser. 

Vi håller tre pass under de dagarna:

Vinnande team
Coachande ledarskap 3.0
Skjut inte upp - nå dina mål

Hela programmet hittar du här.
Hoppas vi ses där!

Läs hela inlägget »


Om man fortsätter göra på samma sätt kommer man högst sannolikt få samma resultat som man alltid fått. En känd devis.
I mitt förra inlägg skrev jag om sex megatrender som påverkar dig och mig, företagen, våra karriärer och ledarskapet de kommande 10-15 åren. I mitt inlägg om teknologier (https://www.technologyreview.com/lists/technologies/2017/)  kunde du även läsa om 10 nya och framtida teknologier som redan händer eller kommer att hända.
 
Vill vi vara framgångsrika (hur vi än definierar ”framgångsrik”) i allt det nya så går det inte att bara fortsätta på samma sätt som vi alltid gjort. Det har kanske fungerat bra hittills men tveksamt om det fortsätter göra det. Det är dags att ändra på vanor, slipa på förmågor, vässa egenskaper och fatta mer hållbara beslut – i stort och smått.
 
Låt oss börja med det vi kan påverka mest, oss själva.
 
Vilka egenskaper är de som kännetecknar personer som levt länge och lyckats i livet?
 
Vad kan vi lära av det som verkar fungera bra?
Enligt forskare vid University College London som under 11 år följt 8000 kvinnor och män som nu är i åldern 50-60 år (English Longitudinal Study of Ageing) har de personerna fem egenskaper som ökar chansen att lyckas och må bra i livet. Det finns något att lära här oavsett ålder.
 
Egenskaperna är
 
·      emotionell stabilitet
·      beslutsamhet
·      självkontroll
·      optimism
·      ansvarsfullhet
 
Inget man föds med kanske, utan egenskaper som utvecklas genom åren, med livserfarenhet, men också genom att på olika sätt medvetet försöka öka sin självkännedom.
 
När jag träffar personer i min coaching och de vill utveckla någon egenskap så kan det vara svårt att mäta utvecklingen i exakta siffror. Då brukar jag i stället använda 1-10-skalan som ett mätetal, visserligen subjektiv men den fungerar ofta bra.
 
På en skala 1-10, hur rankar du dig själv i genomsnitt på respektive egenskap? Om du skulle välja ut en av dem att förädla, vilken skulle det vara? Vad skulle det innebära att ta ett steg högre upp på skalan? Hur skulle du märka att du var där? Vad behöver du göra för att ta det steget?
 
Personligen tror jag att de fem även kommer vara viktiga de kommande 10 åren, så om du inte är en 9:a eller 10:a på skalan kan det kanske vara dags att se över vad du kan göra. Eller hur du kan hjälpa andra.
 
 
Ledaren – vilka egenskaper ska den ha och utveckla sig inom?
 
Alla kommer inte bli ersatta av robotar även om det verkar så ibland i media.
Ledare kommer att behövas, människor som utför arbeten kommer att behövas.
 
De fem egenskaperna listade ovan är förstås viktiga även i ledarskapet. Ledare påverkar andra. Vi vill ha ledare som är autentiska och trygga, kan fatta beslut även under osäkerhet, som gör vad de säger de ska göra och som har en positiv bild av framtiden.
 
Utöver det så kan de ledare som vill vara framgångsrika även kommande år börja fokusera, förbereda och utveckla sig på:
 
- att samverka, och att lyckas genom andra blir allt viktigare. Lär dig därför mer om människor, beteenden, psykologi och hur grupper fungerar. Förstå din egen beteendestil och hur andra kan tänkas uppfatta dig. Förstå när och hur du kan och bör anpassa dig till andra.
 
- utveckla din coachande förmåga.  I det ingår att lyssna, vara närvarande, ställa frågor, ge feedback. Gå en utbildning och sedan träna, träna. Ha kanske en mentorcoach.
 
- förstå vilka dina främsta styrkor är, använd dem och se till att vara på en plats eller i en roll där du får chans att använda styrkorna, utveckla dem och bli riktigt bra. Det gör dig mindre sårbar, du får också ökat engagemang.  Om du leder andra se till att de får samma möjligheter att förstå och använda sina styrkor.
 
- bli bra på att fatta hållbara beslut, tänka långsiktigt, kunna skjuta upp ”belöningen”, sätta meningsfulla mål och följa upp resultaten av besluten.
 
- hitta ett förhållningssätt till osäkerhet. Många chefer (och även andra) är rädda för att fatta osäkra beslut. Om du blir stressad av osäkerhet finns risk att besluten blir dåliga, snabba eller inte alls blir av. Lär dig skilja på vad du/ni vet och vad ni gissar. Använd olika beslutsmetoder/-modeller för egen del eller i mötena med andra.
 
- lär dig vad om skapar förtroende och tillit och hur du gör för att skapa det. Det gör att andra känner sig tryggare med dig. (Läs gärna artikeln https://hbr.org/2017/01/the-neuroscience-of-trust)
 
Det handlar förstås inte att börja arbeta med alla områdena samtidigt. Välj ut något som är viktigt för dig och fokusera på det under en period, ta sedan nästa. Och hjälp också andra att utveckla sig.
 
 
Hjärnspöke att se upp med
 
Se också upp med tankevurpan ”Självöverskattning”. Den innebär att om vi varit framgångsrika och lyckats bra länge så antar vi att det kommer att fortsätta så även om vi får nya utmaningar eller när omvärlden förändras. Det gör att vi förbereder oss sämre, överskattar vår förmåga, gör mer av samma sak i stället för att lära nytt och blir lite nonchalanta. Vi lyssnar då kanske mest bara till sådant som bekräftar våra egna åsikter och stänger ute annat. Det kan gå illa och då blir inte de kommande 10-15 åren lika givande.
 
En annan sak att se upp med är ”Status Quo-fällan”: vi stannar kvar för länge i komfortzonen där vi vet vad vi har och är trygga. Utanför vet vi inte vad vi får och det osäkra gillar vi som sagt inte. Att möta det kommande 10-15 åren inne i sin komfortzon tror jag är svårt att lyckas med.
 
Skrivet av: Bengt Kallenberg
 

Läs hela inlägget »

Ledarskap och engagemang!
 
Att ha engagerade medarbetare är en viktig komponent för framgång och bra dynamik i en organisation. Engagerade medarbetare är involverade och entusiastiska för sitt arbete. De bryr sig om organisationens framtid och är därmed också villig att ge det där extra för att bidra. Studier visar också att engagemang ligger hög upp på ledarskapsagendan och har gjort så ett bra tag. Trots det visar en mängd undersökningar att upp till 70% av anställda antingen inte är engagerade eller tom aktivt oengagerade.
 
Hur viktigt är det då? Kan vi inte nå resultat ändå? Visst kan vi det, men studier visare att vi definitivt får ut mer av medarbetare som är engagerade och det gäller allt från till exempel höjd produktivitet, lönsamhet och kvalitet till minskade kostnader för sjukfrånvaro och säkerhetsincidenter.
 
Så vad kan du som ledare då göra för att öka engagemang hos dina medarbetare? Eftersom du som ledare har en viktig roll i detta så finns det en del saker du kan göra:

  1. Som ledare behöver du visa att du värdesätter dina medarbetare. Dialog och förtroende är viktiga komponenter. En bra relation till sin chef har visat sig vara viktigt för att skapa och bibehålla engagemang hos medarbetare.
  2. Finns det möjlighet för mig som medarbetare att utvecklas i jobbet? Brist på utvecklingsmöjligheter har i studier visat sig vara en motivationsdödare. Som ledare behöver du se till att plattformen för utveckling finns och via dialog och coaching veta vad utveckling för varje medarbetare också betyder.
  3. Ledare behöver också kunna förmedla en tydlig vision. Medarbetare vill kunna förstå vad ledningen vill med bolaget – vad bolaget står för, vad det vill uppnå, plan för hur det skall uppnås och hur jag som medarbetare kan bidra till det. Dessutom – att kunna förmedla och förklara hur mitt bidra spelar roll för bolaget och dess framgång är ytterligare en motivationsfaktor att räkna med.
  4. Var tydlig med att förmedla vilka förväntningar du som chef har på mig medarbetare. Det tillsammans med löpande feedback (positiv och konstruktiv) skapar trygghet och fokus. Däremot visar vissa studier på att medarbetare upplever att de ofta får snabb feedback på vad som inte fungerar medans erkännande och positiv feedback inte alls är lika vanligt. Många framgångsrika ledare är duktiga på att ge erkännande och stärka styrkorna regelbundet och ofta.
  5. Samarbete skapar engagemang. Att jobba ihop i team och har förtroendet av samt gott samarbete med andra teammedlemmar är bra för engagemang och prestation. Att känna sig behövd och att andra teammedlemmar bryr sig om mig som medarbetare är har en positiv effekt på engagemanget. Som ledare har du ett ansvar att skapa ett gott klimat och dynamik i dina team.
  6. Folk vill ha tro på och känna stolthet över var de jobbar och vill också känna en tilltro till organisationen och dess ledare. Du som ledare  behöver därför stå för och stå upp för företagets värden – vara ett gott föredöme helt enkelt. Om du som ledare antingen visar på att du inte tror på bolagets verksamhet eller mål alternativt pratar om bolagets värderingar och hur viktiga de är men inte själv lever upp till dem skadas engagemanget och tilltron hos dina medarbetare.

 
Många studier har visat på att en organisation kan få klara konkurrensfördelar genom att ha engagerade medarbetare. Som ledare behöver det därför ligga högt upp på agendan – allt behöver inte göras av dig som ledare men du spelar en väldigt stor roll för att ha ett starkt engagemang i organisationen.

Skrivet av Eva Borgert Palm, 4Focus Leaership and Recruitment

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

-

Etiketter