2016 > 01

Är du intresserad av att stärka in resiliens, din motståndskraft och tålighet, för att kunna möta och hantera påfrestningar och svåra situationer?
Då är den här artikeln intressant för dig. Här kan du bland annat hitta tips och idéer att jobba med under 2016.

Jag lyssnade under julhelgen på professor Johan Rockströms vinterpratarprogram i P1. Hans tänkvärda program handlade om klimatet, den globala uppvärmningen, hur vi människor påverkar balansen och jordklotets förmåga att klara olika påfrestningar.

Så långt tillbaka som vi kan se har Jordens medeltemperatur varierat +/- 1 grad. Nu pratar vi om en ökning på 2 grader och kanske mer, vilket allvarligt rubbar den fina jämvikten.
Genom att vi också avverkar skogar och släpper ut skadliga ämnen i mängd påverkar vi balansen och resiliensen. Resiliens är det samma som motståndskraft och tålighet mot olika typer av svåra händelser, påfrestningar och hot. En viktig faktor för att vår planet ska vara resilient är mångfald.

Om en art minskar så kan en annan ersätta och fylla platsen. Men ju färre arter vi har desto mindre mångfald. Det gäller på alla nivåer, från de allra minsta små djuren och växterna till de största. Just nu minskar antal arter oroväckande snabbt. Mångfalden äventyras. Resiliensen minskar.

Det här tyckte jag både var otäckt att ta del av och intressant att tänka vidare kring när det kommer till oss själva som individer.
Hur kan du och jag vara och bli mer resilienta?
Vad innebär det rent praktiskt?
Hur kan vi förbereda oss på jobbigare livspåverkande händelser och hantera dem när de händer?
Hur kan fokus på mångfald i våra egna liv göra oss bättre rustade?

Det går att vara och bli mer resilient på flera olika områden och det går att träna på det.

Resiliens är inget man har eller inte har, inget man föds med – det handlar om beteenden, styrkor, tankar och handlingar som kan läras och utvecklas.

Nedan är några tankar kring resiliens inom utvalda områden.

Du kan också läsa om hur du kan vara och bli mer resilient i avsnittet ”10 sätt att bli mer resilient” i slutet av artikeln.  
Det här kan ju också vara en intressant intention för 2016 – att satsa på egen resiliens på valda områden. Jag bestämde mig efter hans program och efter att ha läst mer om resiliens för att aktivt se till att stärka min egen beredskap.

Ekonomi
Förr eller senare så drabbas vi alla av något som innebär en stor ekonomisk påfrestning. Att vara förberedd på det minskar stressen och påverkan på egna ekonomin.
Genom att tänka mångfald och fördela sparande och kapital på olika sätt ökas tåligheten för nedgångar och bakslag.

Det handlar om att ha sina pengar och tillgångar fördelade på olika typer av sparande, i sitt boende, i kontanter, i aktier, kanske i konst, med mera. Om man sparar i fonder och aktier fördelar man pengarna på olika regioner och branscher så att man sprider riskerna.

Att ha en buffert för att kunna hantera olika typer av händelser och oväntade utgifter ökar motståndskraften när något händer. Hur stor bufferten ska vara finns de olika uppfattningar om. En årslön tyckte dåvarande finansminister Ann Wibble på 90-talet. Ett minimum är enligt vissa ekonomer en buffert som täcker alla utgifter under minst två månader.

Ett annat sätt är att se till att vara rustad är att ha ett bra försäkringsskydd för sig själv, familjen, för sina egendomar och ägodelar, för inkomstbortfall, arbetslöshet, mm.

En viktig parameter för att bygga resiliens inom olika områden är att ha realistiska mål och steg för steg arbeta mot målet. När det gäller pengar, sätt upp realistiska sparmål, gör en personlig plan för sparandet och jobba på den ett litet steg i taget. Skapa ett system som gör att du når ditt mål, till exempel ett automatiskt månadssparande.

Resiliens handlar också om beteenden. När det kommer till pengar kan det till exempel förmågan att hantera impulser eller att undvika olika beslutsfällor som att t.ex dras med i flockbeteenden när du borde följa din egen plan.

Hälsa och välbefinnande
Ju bättre form vi är i fysiskt och mentalt, desto bättre klarar vi olika typer av motgångar och påfrestningar som dyker upp.
Att se till att regelbundet röra på sig och äta sådant som är bra för kroppen bygger resiliens. Även här kan man tänka mångfald genom variera motionsformer och mat/dryck.

(Intressant kan vara att ta del av det som skrivits om de s.k ”blå zonerna”, där människor lever längre, är pigga och klartänkta långt upp i åren. Forskningen har visat att det bland annat har d med mat, motion, relationer och meningsfullhet att göra).

En hälsokontroll då och då hjälper till att tidigt fånga upp signaler om att något eventuellt inte är som det ska. Det är alltid lättare att åtgärda något litet innan det vuxit sig till, även om det är obehagligt och kanske gör ont (typ hål i tänderna).

Hur vi ser på oss själva och våra möjligheter att påverka vår situation nu och i framtiden är viktigt för vårt mentala välmående. Att förstå vilka styrkor och förmågor man har, få chans att använda och utveckla dem bygger självförtroende och tillförsikt. En positiv syn på de egna styrkorna, förmågorna och möjligheterna stärker oss.

Att ha realistiska mål, göra planer för att nå dem och steg för steg agera på planerna bygger mental motståndskraft och en känsla av att göra något som är viktigt för en själv.

Relationer
Även här går det att tänka mångfald. Att ha bra relationer inom och utanför familjen är viktigt både när något allvarligt händer och för att må bra. Ett ha och bygga nätverk med olika typer av personer, med olika egenskaper och kompetenser, som kan hjälpa mig på olika sätt när något inträffar ökar också min resiliens. Man behöver också själv kunna be om hjälp och stöd när det behövs, och att vilja ge det till andra.

(Man kan medvetet bygga ett ”support team” med olika personer som kompletterar en själv. Personerna behöver inte veta att de ingår i teamet, de bara finns där i ditt nätverk när de behövs. Du underhåller relationerna under tiden. Eller så kan du låta dem veta att de är del i ditt team).

Att bygga och utveckla sitt nätverk på LinkedIn är också ett sätt att ha ett antal olika kontakter att nå ut till när det behövs, till exempel om man behöver hitta ett nytt jobb. Då är det bra att ha byggt nätverket proaktivt, innan det verkligen behövs, istället för att vänta till det plötsligt är akut.

Jobb/Karriär
Se till att vara ”anställningsbar”, fylla på med kompetens och erfarenheter regelbundet.

Även här, som i andra områden, handlar det om att ha realistiska mål och steg för steg arbeta mot målet. Jag tror att det är bra att ha en kompassriktning, men också vara flexibel kring möjligheter och öppningar längs vägen. Var beredd på att det kommer att hända oförutsedda och oplanerade saker längs vägen, bra såväl som dåliga.

Hur vi ser på oss själva och våra möjligheter är viktigt. Att förstå vilka styrkor och förmågor man har, få chans att använda och utveckla dem bygger självförtroende och tillförsikt. En positiv syn på de egna styrkorna, förmågorna och möjligheterna stärker oss.

10 sätt att bli mer resilient
(Källa: American Psychologists Association – APA. www.apa.org)

Make connections. Good relationships with close family members, friends or others are important. Accepting help and support from those who care about you and will listen to you strengthens resilience. Assisting others in their time of need also can benefit the helper.

Avoid seeing crises as insurmountable problems. You can't change the fact that highly stressful events happen, but you can change how you interpret and respond to these events. Try looking beyond the present to how future circumstances may be a little better. Note any subtle ways in which you might already feel somewhat better as you deal with difficult situations.

Accept that change is a part of living. Certain goals may no longer be attainable as a result of adverse situations. Accepting circumstances that cannot be changed can help you focus on circumstances that you can alter.

Move toward your goals. Develop some realistic goals. Do something regularly — even if it seems like a small accomplishment — that enables you to move toward your goals. Instead of focusing on tasks that seem unachievable, ask yourself, "What's one thing I know I can accomplish today that helps me move in the direction I want to go?"

Take decisive actions. Act on adverse situations as much as you can. Take decisive actions, rather than detaching completely from problems and stresses and wishing they would just go away.

Look for opportunities for self-discovery. People often learn something about themselves and may find that they have grown in some respect as a result of their struggle with loss. Many people who have experienced tragedies and hardship have reported better relationships, greater sense of strength even while feeling vulnerable, increased sense of self-worth, a more developed spirituality and heightened appreciation for life.

Nurture a positive view of yourself. Developing confidence in your ability to solve problems and trusting your instincts helps build resilience.
Keep things in perspective. Even when facing very painful events, try to consider the stressful situation in a broader context and keep a long-term perspective. Avoid blowing the event out of proportion.

Maintain a hopeful outlook. An optimistic outlook enables you to expect that good things will happen in your life. Try visualizing what you want, rather than worrying about what you fear.

Take care of yourself. Pay attention to your own needs and feelings. Engage in activities that you enjoy and find relaxing. Exercise regularly. Taking care of yourself helps to keep your mind and body primed to deal with situations that require resilience.

Additional ways of strengthening resilience may be helpful. For example, some people write about their deepest thoughts and feelings related to trauma or other stressful events in their life. Meditation and spiritual practices help some people build connections and restore hope.

The key is to identify ways that are likely to work well for you as part of your own personal strategy for fostering resilience.
 

Läs hela inlägget »

Så här i början av ett nytt år, är det många som påbörjar en ny anställning. Förutom alla praktiska saker det innebär, allt från att lära sig hur kopiatorn fungerar till att komma in i IT-systemet, finns det också andra saker som kan vara bra att fundera igenom.

Förberedelser inför och förståelse för de förändringar och utmaningar som det medför att vara ny i ett sammanhang, kan hjälpa dig att hantera en nystart på ett positivt sätt. Följande tips och råd kan förhoppningsvis hjälpa dig göra just det.

Skapa dig en förståelse för din roll

Vad förväntas du göra i din roll? När förväntar sig verksamheten leverans? Och vad ska levereras? Se till att så tidigt som möjligt ha en dialog med din närmaste chef för att skapa bra förutsättningar för din roll och förväntningarna på den.
Visa intresse och nyfikenhet

Den första tiden av din anställning är viktig för det första intrycket hos din arbetsgivare. Visa att du är intresserad av att lära dig, ställ frågor och var nyfiken.

Nätverka
Lägg tid på att lära känna dina kollegor och nätverka gärna även utanför din egen grupp. I en inledande fas kan det också vara bra med en mentor eller en kollega, som kan svara på frågor och ge dig det stöd du behöver i uppstarten.

Var tillåtande

När du är ny i en roll finns det massor att ta in och lära sig som tar både tid och kraft av dig. Det känns oftast både positivt och roligt, men det kan också vara mentalt och fysiskt tröttande. Känslan att inte kunna göra och veta allt från början kan vara frustrerande. Räkna inte med att kunna allt direkt - var tillåtande och låt saker och ting ta den tid som behövs.
 

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

-

Etiketter