2017 > 01


”Om jag vinner en miljon ska farmor få hälften” sa min son David när han var yngre. Han ville genom att säga det på något sätt ge tillbaka för hennes generositet. Den handlade inte så mycket om saker som om att vara generös med tid, även om hon även gav leksaker och annat då och då.
 
När mina två söner var små hälsade vi ofta på i Västerås hos mina föräldrar, det vill säga sönernas farmor och farfar. De tyckte mycket om det (och gör det fortfarande även om deras farfar inte lever längre) och såg fram mot att åka dit.
Ett skäl till att de trivdes bra var att mina föräldrar var generösa med sin tid. De gav av sin tid och sitt intresse. Det var sällan någon stress, saker och ting fick ta tid.  Det kunde handla om att påta i jorden med Farfar, plantera och skörda vid kolonistugan, fiska, gå i leksaksaffär, åka till något intressant utflyktsmål, med mera.
 
Du vet säkert hur det är när någon ger dig sin fulla närvaro och sitt intresse. När någon skippar den egna agendan, de egna planerna, att-göra-listan och istället fokuserar på dig. Precis som sönernas farmor och farfar gjorde. Det är sådant som kan kännas bra lång tid, ja, flera år efteråt. (Har man tur kanske man också får en halv miljon när barnbarnet blir rik…)
 
Vad är det då som gör att vi ofta är för upptagna för att ge andra av vår tid, när vi innerst inne vet vilken gåva det är? Det är lätt hänt att vi tänker ”jag ska göra det sedan, först måste jag bara…” , men det där sedan kan ju bli för sent.
När vi till exempel tar oss tid för samtal och närvaro med andra ger det oss själva också mycket tillbaka. Saker och ting klarnar, vi får chans att se saker ur olika perspektiv, vi växer genom sådana samtal.
 
Vi behöver också ge oss själva tid för egen reflektion och vila. I vilan händer saker ”under ytan” och det blir lättare att skilja på det som är viktigt och ska göras och allt det där som kan göras men som kanske inte alltid är så viktigt.
 
Så vad händer när vi börjar tänka (och säga) ”jag har tid” i stället för ”det här tar tid”?
 
Jag tror att det är viktigt att ta sig tid att vara öppen för det oväntade, ha tid för eftertanke, ha tid för oväntade möten som dyker upp, ha tid för det oplanerade som ligger utanför min tänkta plan och agenda. Vad säger att just min tänkta plan var den bästa? Något annat som jag inte hade förmåga eller fantasi att komma på kanske är bättre.
 
Ett sätt att upptäcka, utforska och reflektera är att ta tid för några samtal med en coach som tycker att din agenda och dina funderingar är det viktigaste varje gång ni ses.

Skrivet av Bengt Kallenberg

Läs hela inlägget »

Nytt år och nya utmaningar. De flesta av oss sätter nu igång med årets nya mål och planer. Många, roliga och utmanande mål finns säkert med på listan. Det är ofta lätt att sätta upp planer och mål för framtiden – långa listor över saker vi vill göra men också sådant som vi bör göra eller förväntas göra framöver. Listor i all ära men klon är att också se till att något händer – oavsett om vi pratar om privata eller yrkesmässiga mål och planer.

Forskningen visar att framgångsrika personer har mer fokus på framtiden än andra. De har en vision för sig själv, sin karriär och sitt i liv i övrigt. De tänker ofta i målbilder och hur, inte om de kommer att nå dit.

Varje mål är en del av en större plan, en vision, för dig eller ditt team/verksamhet. Genom att du har en vision som känns meningsfull så ökar det chansen att delmålen också kommer att kännas viktiga. Du bygger huset sten för sten samtidigt som du vet eller har en känsla för vart du är på väg och vad det skall leda till.

Visioner och mål blir också kraftfullare när det är nedskrivna. Då krävs det av oss att vi gör dem specifika och att vi förstår syftet med dem. Att regelbundet kunna ta fram dem och stämma av blir då också möjligt. Erfarenheten säger nämiigen att det är lätt att glömma målen kort efter att de är satta (fråga tex folk i mars vad de hade för nyårslöften).

Målen skall vara viktiga för dig och för ditt team/din verksamhet. De skall driva, motivera och inspirera. Mål skall vara så viktiga att du vill genomföra dem – du skall förstå syftet med målen och varför de är viktiga för just dig eller ditt team. Det skall vara glädjefyllt att uppnå dem - så för att kunna ha ettuthålligt fokus behöver du kunna veta att du är på väg i rätt riktning, veta när du har nått dina mål och vilken effekt du får när du uppnått målen osv.  Är de inte viktiga eller tar dig i rätt riktning skall de faktiskt bort från listan. Även när du får mål som du måste uppnå – som är satta av någon annan – se till att göra dem till dina egna.

Ibland kan målen kännas stora, svåra och ouppnåeliga och det gör att motivationen kan tryta. Bryt därför ner målen i flera delmål, där vart och ett känns rimligt och realistiskt. Bryt sedan ner delmålen till aktiviteter. Ta ett steg i taget. Det finns en härlig energi i att röra sig mot något man vill uppnå.

Det finns olika frågor som du kan ställa dig för att säkerställa att dina mål är tydliga och som kan hjälpa dig att få dem att hända:

 1. Vad vill du ha eller uppnå?
 2. Vad skulle det betyda om du fick det du vill ha?
 3. Hur vet du att du är på väg/kommit ett steg närmare?
 4. Hur vet du när du nått dina mål? Hur kommer andra att veta när du nått dem?
 5. När vill du ha dem uppnådda?
 6. Vad kan hindra dig från att gå mot eller nå målen?
 7. Vad har du redan idag som kommer att hjälpa dig att nå dina mål?
 8. Vad behöver du skaffa för att nå målen (kunskap, stöd eller annat)?
 9. Hur kommer du lättast att nå målen – första steget, snabbast, bäst, enklast?


Andra saker som kan bidra till att du når dina mål kan vara följande:

 • En övertygelse om att du är kapabel att nå dina mål med de resurser som finns till ditt förfogande, vilket kan vara allt ifrån pengar, medarbetare, rätt kompetens, stöd eller materiella tillgångar.
 • Att vara effektiv dvs koncentrera sig på det som faktiskt leder mot målen. För att lyckas med detta kan du behöva hitta smarta rutiner för sådant som knaprar din tid. Att ha för många mål på listan gör det också svårare att ha rätt fokus.
 • Våga misslyckas. Varje framgångsrik person har misslyckats både en och hundra gånger men de ger inte upp. Misslyckanden blir snarare en del av ett lärande.
 • Reflektion på vägen – både i att kunna fira uppnådda delmål men också för att kunna medvetandegöra vad som fungerar bra och vad som kan behöva korrigeras.
 • Lära dig att identifiera och hantera hinder på vägen – för de kommer att dyka upp.
 • Ta  hjälp och lär av andra.


Rom byggdes inte på en dag och detsamma gäller för att nå våra mål. Det gäller att fokuserat ta ett steg i taget och ha en tydlig målbild om vart vi är på väg. Dessutom - långsiktig framgång generas när vi sakta men säkert samlar på oss framgångsrika vanor som blir en del av vårt sätt att vara. Det gäller också för att underlätta för oss att uppnå våra mål.

Lycka till med alla roliga och utmanande mål och planer för 2017!

Skrivet av Eva Borgert Palm

Läs hela inlägget »

Ledarskap och engagemang!
 
Att ha engagerade medarbetare är en viktig komponent för framgång och bra dynamik i en organisation. Engagerade medarbetare är involverade och entusiastiska för sitt arbete. De bryr sig om organisationens framtid och är därmed också villig att ge det där extra för att bidra. Studier visar också att engagemang ligger hög upp på ledarskapsagendan och har gjort så ett bra tag. Trots det visar en mängd undersökningar att upp till 70% av anställda antingen inte är engagerade eller tom aktivt oengagerade.
 
Hur viktigt är det då? Kan vi inte nå resultat ändå? Visst kan vi det, men studier visare att vi definitivt får ut mer av medarbetare som är engagerade och det gäller allt från till exempel höjd produktivitet, lönsamhet och kvalitet till minskade kostnader för sjukfrånvaro och säkerhetsincidenter.
 
Så vad kan du som ledare då göra för att öka engagemang hos dina medarbetare? Eftersom du som ledare har en viktig roll i detta så finns det en del saker du kan göra:

 1. Som ledare behöver du visa att du värdesätter dina medarbetare. Dialog och förtroende är viktiga komponenter. En bra relation till sin chef har visat sig vara viktigt för att skapa och bibehålla engagemang hos medarbetare.
 2. Finns det möjlighet för mig som medarbetare att utvecklas i jobbet? Brist på utvecklingsmöjligheter har i studier visat sig vara en motivationsdödare. Som ledare behöver du se till att plattformen för utveckling finns och via dialog och coaching veta vad utveckling för varje medarbetare också betyder.
 3. Ledare behöver också kunna förmedla en tydlig vision. Medarbetare vill kunna förstå vad ledningen vill med bolaget – vad bolaget står för, vad det vill uppnå, plan för hur det skall uppnås och hur jag som medarbetare kan bidra till det. Dessutom – att kunna förmedla och förklara hur mitt bidra spelar roll för bolaget och dess framgång är ytterligare en motivationsfaktor att räkna med.
 4. Var tydlig med att förmedla vilka förväntningar du som chef har på mig medarbetare. Det tillsammans med löpande feedback (positiv och konstruktiv) skapar trygghet och fokus. Däremot visar vissa studier på att medarbetare upplever att de ofta får snabb feedback på vad som inte fungerar medans erkännande och positiv feedback inte alls är lika vanligt. Många framgångsrika ledare är duktiga på att ge erkännande och stärka styrkorna regelbundet och ofta.
 5. Samarbete skapar engagemang. Att jobba ihop i team och har förtroendet av samt gott samarbete med andra teammedlemmar är bra för engagemang och prestation. Att känna sig behövd och att andra teammedlemmar bryr sig om mig som medarbetare är har en positiv effekt på engagemanget. Som ledare har du ett ansvar att skapa ett gott klimat och dynamik i dina team.
 6. Folk vill ha tro på och känna stolthet över var de jobbar och vill också känna en tilltro till organisationen och dess ledare. Du som ledare  behöver därför stå för och stå upp för företagets värden – vara ett gott föredöme helt enkelt. Om du som ledare antingen visar på att du inte tror på bolagets verksamhet eller mål alternativt pratar om bolagets värderingar och hur viktiga de är men inte själv lever upp till dem skadas engagemanget och tilltron hos dina medarbetare.

 
Många studier har visat på att en organisation kan få klara konkurrensfördelar genom att ha engagerade medarbetare. Som ledare behöver det därför ligga högt upp på agendan – allt behöver inte göras av dig som ledare men du spelar en väldigt stor roll för att ha ett starkt engagemang i organisationen.

Skrivet av Eva Borgert Palm, 4Focus Leaership and Recruitment

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

-

Etiketter