2015 > 02

Intentioner och mål hjälper dig när du går utanför det kända
Det här inlägget är en fortsättningen från del 1. .

Resonemanget i det förra inlägget handlade om att släppa taget och kontrollen och att gå utanför det okända. Att bli trygg med det osäkra.

Då kan man ju undra om man inte ska ha några mål längre utan att bara ”go with the flow”? Nej, fortfarande finns det en stor kraft i att ha intentioner och mål som inspirerar och vägleder, allra helst när terrängen inte är helt känd. Då är det bra att ha en kompass och en destination.
Att formulera sina främsta livsintentioner är till stor hjälp för att navigera i både det kända och okända. En intention är en ambition, en strävan, en önskan, en längtan som siktar framåt. Den står för det som är viktigast för dig just nu.

Exempel är

  • att vara fysiskt frisk och i god form
  • att vara ekonomiskt framgångsrik
  • att vara en framgångsrik ledare
  • att vara en respekterad yrkesperson
  • att vara en generös vän
  • att vara en kärleksfull partner
  • att vara en effektiv mentor
  • att vara en framgångsrik fotograf


En intention handlar inte om hur bra du är eller har varit, det handlar inte om att jämföra sig med andra, det handlar inte om att bli bäst. Det handlar om något som är viktigt och som du på olika sätt vill manifestera i ditt liv. Du bestämmer själv vad "framgångsrik" och "effektiv" är.

Att ha några intentioner som blir kompassriktningar i livet är ett sätt att fokusera energin på det som är viktigt och betyder mest. Intentionerna kan förstås växla under åren. Normalt är att vi alltid har 5-8 intentioner som är det främsta för tillfället.
En intention kan också användas för att i en viss situation t.ex säga till sig själv, ”Hur skulle en person med intentionen att vara en generös vän göra i det här läget?” och du får du genom det lite hjälp i ditt agerande. Att regelbundet påminna dig om vad som är viktigast ger dig helhet och balans.När du tar ett steg ut i det okända så gör du det med stöd av någon av dina intentioner, du vet varför du tar steget.

Sättet att manifestera intentionerna är att sätta mål kopplade till dem. Bra mål är specifika, tidssatta, realistiska, positivt formulerade. Du ska också ha kontroll över resultatet. Målet ska dessutom vara något som är glädjefyllt att nå.

Ett mål som t.ex "att bli ekonomiskt oberoende" är inte bra. Det är för vagt och är inte tidssatt. Det behöver förtydligas och bli möjligt att se framför dig. Vad gör du och när, när du blivit det? Kanske det är det egentliga målet.

Om en av dina intentioner är att vara fysiskt frisk och i god form kan till exempel ett mål vara att vandra Kungsleden mellan Abisko och Keb sommaren 2015. Det målet kan du sedan bryta ner i mer närliggande och mindre delmål som t.ex att köpa bok, kartor och utrustning, träningsvandra en kortare sträcka.

Även om jag ovan sagt att det är viktigt att vara öppen för det som är ovisst och okänt innebär det inte att du inte ska sätta mål. Fortfarande ska du ha en intention att gå i en viss riktning, men för att gå från A till B finns det många olika alternativa vägar. Du ska fortfarande sikta på att komma till B men vara vaken för eventuella nya möjligheter som kan ta dig dit på ett sätt som du inte tänkt på i första läget. Du kan också vara beredd på att förändra B till att sikta på C istället om det visar sig vara mer intressant.

Att ha intentioner och inspirerande mål samt ta olika initiativ för att röra sig framåt ger energi, en känsla av att ta ansvar, möjligheter att fokusera på rätt sak och en känsla av lätthet. Bry dig mindre om exakt hur du ska komma till målet, påminn dig istället ofta om intention och mål.

En princip när det gäller intentioner och mål är att det som du fokuserar på det blir du bra på, det händer.

Och när du siktar på något som betyder mycket för dig, när du ger det din fulla uppmärksamhet då tenderar också hindren att försvinna eller minska.
 

Läs hela inlägget »

Det här inlägget handlar om vikten och möjligheten i att gå utanför det kända och trygga, att lära sig bli bekväm med det osäkra.

Den handlar också om att intentioner och mål är kraftfulla verktyg för att fokusera på det som är viktigt, och att de kan fungera som ledstänger när vi ger oss ut i mer okända spår.

Det ligger i de flesta människors natur att  söka trygghet och säkerhet. Vi tycker inte om ovisshet, vi gillar att veta vad som ska hända. Vi gör prognoser och planer, mäter och styr, för att skapa någon sorts kontroll. Vi vill veta hur framtiden kommer att se ut innan vi gör större förändringar. Vår hjärna tycker om sådant vi känner igen, som ligger inom den trygga komfortzonen. Utanför den ökar känslan av hot och fara.

Men trygghet och sökandet efter den är som du säkert märkt oftast ett kortlivat och flyktigt fenomen. Man är aldrig framme vid ett permanent trygghetstillstånd. Det finns ingen garanterad trygghet någonstans. Det händer ofta något som förändrar, något vi inte var beredda på. Det blir sällan som vi tänkt oss och det är bra att vara beredd på det. Det nya som dyker upp kan ju vara något som är bättre än vad vi föreställt oss.

Vi kan ta som ett exempel här vår starka koppling till pengar som något som ska ge den sökta trygghetskänslan.

Du kanske säger, ”När jag har X antal miljoner kronor, då kommer jag känna mig trygg och säker. Då kommer jag vara ekonomiskt oberoende och kan sluta jobba. Då kan jag göra precis det jag verkligen vill.” Men det händer inte.

Det som händer är att de som ständigt söker och jagar det säkra och trygga gör ofta det hela livet utan att hitta det. Det säkra och trygga fortsätter vara flyktigt och svårfångat. Känslan av trygghet kommer inte bara genom att till exempel ha en viss summa pengar. Osäkerheten och ovissheten kommer för dem alltid att finnas där, oavsett hur mycket man har. Det finns alltid något att oroa sig för, det kommer alltid hända något oförutsett. Och det kan till och med vara så att ju mer pengar man har, desto mer osäker känner man sig.

Exemplet ovan handlade om pengar, men det kan även handla om annat man söker eller har som ska ge en känsla av säkerhet och trygghet – jobb, livsstil, boende, titel, hälsa. Det finns en stor sannolikhet, och risk, att man håller fast (för) länge vid något känt och bekant för det ger en viss känsla av trygghet och en vetskap om vad som gäller.

Men sökandet efter den 100%-iga säkerheten är som sagt en illusion. Lösningen på dilemmat handlar istället om att lära sig bli trygg med otryggheten, vara OK med osäkerheten, lita på att man klarar av att hantera det som kan hända och lära av ovissheten.

Sökandet efter säkerhet och visshet är kopplat till det vi känner till, det vi vet hur det är och fungerar. Men vad är egentligen ”det kända”? Det är vår historia, det vi hittills upplevt och känner till.

Det kända kan då bli något som begränsar oss, och om vi fortsätter att mest göra sådant vi känner till och kan för att det är tryggt så fastnar vi i gamla hjulspår. Det finns ingen utveckling i det, det blir stagnation. Vi får också svårare att hantera förändringar och oförutsedda händelser.

Osäkerhet, det okända, det som finns utanför komfortzonen, är å andra sidan en grogrund för kreativitet, utveckling och växande. Att vara OK med osäkerhet betyder att gång på gång ta kunna och vilja steget ut i det okända, att prova nytt. Det som finns i den här zonen är möjligheter, lärande och nya resultat. Utan att ge sig ut i detta finns det en risk att livet mest blir en upprepning av det som varit.

Så prova att släppa taget om behovet att veta vad som ska hända och bli, ta steg ut i det som är okänt och oprövat och du öppnar upp för nya möjligheter. Du lär dig bli alltmer trygg med det som känns osäkert. Du behöver inte längre veta exakt vad som ska hända nästa vecka eller nästa år. När du släpper taget om att det måste bli på ett visst sätt så öppnar du upp för möjligheter som du inte såg förut för att du var så fixerad vid det som du trodde var bäst.

En hjälp på vägen ut i de mer okända markerna är dina livsintentioner och mål. De ger dig en ledstång och en riktning. Mer om det i ett kommande inlägg.
 

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

-

Etiketter