2015 > 06

Semester och tid för att bara vara? Kanske reflektera lite över dig själv och livet? Ibland tar livet en med på små stigar som man inte riktigt hade räknat med, eller ens en gång visste om att de fanns. De är ibland dessa irrfärder som får oss att upptäcka nya saker med oss själva. En del kallar det utvecklingsfaser. Eller så kan man bara tänka att livet är så. Ibland väldigt förutsägbart och ibland hittar man ingen logik alls. 

Många av oss kommer underfund med att vi vill ändra våra liv just när vi är lediga och har tid att tänka efter. Till exempel är det inte alldeles ovanligt att vi känner att vi vill arbeta med något annat än det vi gör just nu. 

Det är bara det att det är så förtvivlat svårt att komma på vad det skulle vara istället. 
Eftersom väldigt många tycker att det är svårt att komma på vad man vill jobba med, och mycket lättare att känna efter vad man inte vill jobba med så blir många kvar på sina arbeten och misstrivs. I åratal. I värsta fall kan det ibland göra dig ”oanställningsbar” någon annanstans. Då har du till slut inget val än att jobba kvar i det arbete som du egentligen inte vill ha. 

Hur bra jobb tror du att du gör då?

När vi tar emot personer på karriärcoaching så pratar vi mycket om vad ett framtida arbete bör innehålla för att just han eller hon skall trivas. Vi vrider och vänder på detta område och ställer en massa frågor som gör att personen verkligen måste tänka till. Dessutom gör vi en massa övningar som leder till att man påbörjar sin egen tankeresa till vad man vill göra härnäst.

En sådan övning kan vara Johari fönster (läs mer på https://sv.wikipedia.org/wiki/Joharif%C3%B6nster ). Vill du pröva? Gå in och gör testen på: http://kevan.org/johari

Ha en skön och underbar semester!

Skrivet av: Åsa Bergman Målbäck

Läs hela inlägget »

Ledarskap och engagemang!
 
Att ha engagerade medarbetare är en viktig komponent för framgång och bra dynamik i en organisation. Engagerade medarbetare är involverade och entusiastiska för sitt arbete. De bryr sig om organisationens framtid och är därmed också villig att ge det där extra för att bidra. Studier visar också att engagemang ligger hög upp på ledarskapsagendan och har gjort så ett bra tag. Trots det visar en mängd undersökningar att upp till 70% av anställda antingen inte är engagerade eller tom aktivt oengagerade.
 
Hur viktigt är det då? Kan vi inte nå resultat ändå? Visst kan vi det, men studier visare att vi definitivt får ut mer av medarbetare som är engagerade och det gäller allt från till exempel höjd produktivitet, lönsamhet och kvalitet till minskade kostnader för sjukfrånvaro och säkerhetsincidenter.
 
Så vad kan du som ledare då göra för att öka engagemang hos dina medarbetare? Eftersom du som ledare har en viktig roll i detta så finns det en del saker du kan göra:

  1. Som ledare behöver du visa att du värdesätter dina medarbetare. Dialog och förtroende är viktiga komponenter. En bra relation till sin chef har visat sig vara viktigt för att skapa och bibehålla engagemang hos medarbetare.
  2. Finns det möjlighet för mig som medarbetare att utvecklas i jobbet? Brist på utvecklingsmöjligheter har i studier visat sig vara en motivationsdödare. Som ledare behöver du se till att plattformen för utveckling finns och via dialog och coaching veta vad utveckling för varje medarbetare också betyder.
  3. Ledare behöver också kunna förmedla en tydlig vision. Medarbetare vill kunna förstå vad ledningen vill med bolaget – vad bolaget står för, vad det vill uppnå, plan för hur det skall uppnås och hur jag som medarbetare kan bidra till det. Dessutom – att kunna förmedla och förklara hur mitt bidra spelar roll för bolaget och dess framgång är ytterligare en motivationsfaktor att räkna med.
  4. Var tydlig med att förmedla vilka förväntningar du som chef har på mig medarbetare. Det tillsammans med löpande feedback (positiv och konstruktiv) skapar trygghet och fokus. Däremot visar vissa studier på att medarbetare upplever att de ofta får snabb feedback på vad som inte fungerar medans erkännande och positiv feedback inte alls är lika vanligt. Många framgångsrika ledare är duktiga på att ge erkännande och stärka styrkorna regelbundet och ofta.
  5. Samarbete skapar engagemang. Att jobba ihop i team och har förtroendet av samt gott samarbete med andra teammedlemmar är bra för engagemang och prestation. Att känna sig behövd och att andra teammedlemmar bryr sig om mig som medarbetare är har en positiv effekt på engagemanget. Som ledare har du ett ansvar att skapa ett gott klimat och dynamik i dina team.
  6. Folk vill ha tro på och känna stolthet över var de jobbar och vill också känna en tilltro till organisationen och dess ledare. Du som ledare  behöver därför stå för och stå upp för företagets värden – vara ett gott föredöme helt enkelt. Om du som ledare antingen visar på att du inte tror på bolagets verksamhet eller mål alternativt pratar om bolagets värderingar och hur viktiga de är men inte själv lever upp till dem skadas engagemanget och tilltron hos dina medarbetare.

 
Många studier har visat på att en organisation kan få klara konkurrensfördelar genom att ha engagerade medarbetare. Som ledare behöver det därför ligga högt upp på agendan – allt behöver inte göras av dig som ledare men du spelar en väldigt stor roll för att ha ett starkt engagemang i organisationen.

Skrivet av Eva Borgert Palm, 4Focus Leaership and Recruitment

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

-

Etiketter