2015 > 06

Semester och tid för att bara vara? Kanske reflektera lite över dig själv och livet? Ibland tar livet en med på små stigar som man inte riktigt hade räknat med, eller ens en gång visste om att de fanns. De är ibland dessa irrfärder som får oss att upptäcka nya saker med oss själva. En del kallar det utvecklingsfaser. Eller så kan man bara tänka att livet är så. Ibland väldigt förutsägbart och ibland hittar man ingen logik alls. 

Många av oss kommer underfund med att vi vill ändra våra liv just när vi är lediga och har tid att tänka efter. Till exempel är det inte alldeles ovanligt att vi känner att vi vill arbeta med något annat än det vi gör just nu. 

Det är bara det att det är så förtvivlat svårt att komma på vad det skulle vara istället. 
Eftersom väldigt många tycker att det är svårt att komma på vad man vill jobba med, och mycket lättare att känna efter vad man inte vill jobba med så blir många kvar på sina arbeten och misstrivs. I åratal. I värsta fall kan det ibland göra dig ”oanställningsbar” någon annanstans. Då har du till slut inget val än att jobba kvar i det arbete som du egentligen inte vill ha. 

Hur bra jobb tror du att du gör då?

När vi tar emot personer på karriärcoaching så pratar vi mycket om vad ett framtida arbete bör innehålla för att just han eller hon skall trivas. Vi vrider och vänder på detta område och ställer en massa frågor som gör att personen verkligen måste tänka till. Dessutom gör vi en massa övningar som leder till att man påbörjar sin egen tankeresa till vad man vill göra härnäst.

En sådan övning kan vara Johari fönster (läs mer på https://sv.wikipedia.org/wiki/Joharif%C3%B6nster ). Vill du pröva? Gå in och gör testen på: http://kevan.org/johari

Ha en skön och underbar semester!

Skrivet av: Åsa Bergman Målbäck

Läs hela inlägget »

Du vet hur det kan vara, du har ett spännande mål och har gjort en plan för att komma dig. De första stegen avverkas och det verkar gå fint. Men…så plötsligt dyker det upp något oförutsett hinder på vägen. ”Nej, det som såg så bra ut. Tänk att det alltid är nå´t som dyker upp.” Hindret kanske tar så mycket energi eller uppfattas som så stort att du tappar sugen och lägger ner projektet. Synd, det var ju en så bra idé.

Du kommer i varje projekt eller satsning du företar dig med största sannolikhet möta någon form av hinder, motstånd eller svårighet. Saker och ting blir ju inte alltid som tänkt eller förväntat, så kanske lika bra att vara beredd på det från början. Trots att man är medveten och beredd kan det förstås ändå vara svårt att hantera och förhålla sig till det som kommer i vägen och stör planerna.

Här är några samlade tips och idéer kring hur du kan förhålla dig till och hantera oväntade (och kanske även förväntade) hinder på vägen.

1. Du provar något nytt, startar upp ett projekt eller ett initiativ som du inte provat förut. Din väg är ny för dig och delvis utanför de kända stråken. Du möter hinder. Men de hinder du möter är en följd av att du både har valt den nya vägen och satt de mål du har. Så hindren är egentligen ett tecken på att du är på väg mot något stort. Det kan till och med vara så att ju större och viktigare målet är, desto större är hindren.

2. Om det är så att du inte möter några hinder alls, då kanske du inte utmanar dig tillräckligt. När du agerar utanför din komfortzon då utmanar du dig. Det kan vara obekvämt, men där finns också ett lärande du inte får annars. Utanför komfortzonen finn lärozonen och utanför den finns panikzonen (där ska du inte vara). Genom att ta lagom stora steg så ser du till att du är du i lärozonen regelbundet. Du kan till och med ha det som en ledstjärna att lagom ofta se till att göra saker som ligger i lärozonen.

3. Om du upplever att du bara möter hinder och inga framgångar alls, då kan det vara så att du gjort väl svårt för dig. Kanske är ditt mål för stort och orealistiskt, i varje fall just nu. Om du då inte reviderar målet kan du landa i uppgivenhet och energiförlust, och tappar lust att försöka igen. Det kan också vara så att du behöver be om hjälp för att nå ditt mål, det är för svårt att nå det på egen hand.

4. När du möter hinder eller utmaningar på vägen, håll ändå fast vid målet, drömmen, och ändra istället i planen. Planen, kartan, är bara ”best guess” och verkligheten anpassar sig sällan till kartan. När du möter hinder, påminn dig om det du är på väg mot, viken din intention är och varför det är viktigt för dig.

5. Lär dig observera din inre självbegränsande dialog. När du möter hinder eller går utanför komfortzonen då blir den inre rösten ofta starkare. Den kanske säger till dig saker som ”Det är ingen idé, det kommer inte att gå”, ”Varför ska det här alltid hända mig?”, ”Jag har inte det som behövs för att klara det här”, ”Jag gör det här se´n, nu måste jag först …”. Om du lär dig känna igen den och kan sätta en etikett på den blir det också lättare att säga ”det där känner jag igen, det har jag hört förr, men jag tänker ändå fortsätta framåt mot mitt spännande mål”. Du kan också prova att använda en person som du på något sätt har som förebild eller beundrar och säga: ”Hur skulle NN lösa det här problemet?”

6. När du möter ett hinder, stanna upp och ”brainstorma”, med dig själv eller tillsammans med någon (en coach!), till du har kommit på tre olika vägar hur du tar dig förbi, runt eller över hindret. Var lösningsorienterad och ställ dig frågan ”Hur gör jag för att….? ”

7. Prova att coacha dig själv med den här metoden:
           a) Beskriv problemet/hindret på en övergripande nivå.
           b) Beskriv hur det önskade läget ser ut när problemet är löst/hindret är borta.
           c) Dela upp hindret i tre delar – dig själv, andra personer och omgivningen (kan t.ex vara teknik, lokaler, transporter, IT)
          d) Vad i själva problemet/hindret är kopplat till dig? Skriv ner.
          e) Vad beror på andra personer? Skriv ner.
          f) Vad beror på omgivningen? Skriv ner.
         g) Lista ett par saker du kan göra för att lösa det som har med dig att göra.
         h) Lista ett par saker som går att göra som har med andra att göra.
          i) Lista ett par saker som går att göra och som har med omgivningen att göra.
          j) Prioritera bland alla idéer du fick i stegen g-h-i.
         h) Börja sedan omgående med den första!

8. Tips inspirerat av Deepak Chopra. När du formulerat ditt långsiktiga mål eller din vision, låt följande sju principer följa med på resan:
           a) Jag kommer känna mig nöjd med mitt arbete under varje steg på resa
           b) Det jag gör och hur jag gör det kommer andra ha glädje av
           c ) Mina nära och kära kommer att påverkas på ett positivt sätt av det jag gör
           d) Jag kommer känna mig kreativ
           e) Jag kommer känna mig stolt över mina framsteg
           f) Jag kommer bli smartare, klokare och bättre ju längre framåt jag kommer
          g) Jag kommer ge mig in på ett okänt område, men ett som jag vill utforska och upptäcka
 
9. Live with compassion.
Work with compassion.
Die with compassion.
Enjoy with compassion.
When problems come, experience them with compassion.
 (From ”How to be Happy” by Lama Zopa Rinpoche)

10. Välj väg – var konstruktiv, ställ rätt frågor till dig själv eller hamna i ”det svarta hålet”.
Något händer dig, ett problem eller ett hinder dyker upp. Du kan då välja väg och ditt sätt att hantera händelsen genom att ställa olika typer av frågor till dig själv.
Den första mer konstruktiva vägen kräver ofta en mental ansträngning att följa, speciellt om du hamnat i ett pressat läge. Den andra landar vi på mer av automatik och där krävs det en ansträngning för att dels se att vi är där, dels för att byta spår (linjen som går upp mot den övre vägen).
Den första vägen, ”agera”, följer du om du ställer dig frågor av typen:
Vad är det jag vill?
Vilka är mina val?
Vilka antaganden göra jag? Vad vet jag och vad gissar jag?
Hur kan jag tänka eller se det här på ett annat sätt?
Vilket är mitt ansvar här?
Vad kan andra tänka och känna kring detta?
Vad är det jag inte ser eller undviker?
Vad kan jag lära av det här?
Vilket är mitt nästa steg?
Vad är möjligt?

Den andra vägen, ”reagera”, är det lätt att hamna på automatiskt. Den leder sakta med säkert ner i ett negativt svart hål där det handlar om att fly eller fäkta, där feedback upplevs som kritik, där det finns uppgivenhet eller stress.

Frågorna du ställer dig och som leder dit ser mer ut som:
Vad är fel här?
Vems fel är det?
Vad är det för fel på mig?
Hur kan jag visa att jag är den som har rätt?
Hur kan jag skaffa mig kontroll?
Hur kan de vara så korkade?
Varför ska jag bry mig?
För att bryta och komma upp på ”agera”-vägen behöver man hitta en trigger som bryter tankemönstret.
Vilken trigger skulle passa dig bäst?

11. Var inte för snabb med att döma
Det kan vara bra att släppa på behovet eller önskan att döma/etikettera/definiera/värdera något som ”bra”, ”dåligt”, ”fel” eller ”rätt”. Om vi gör det och mer provar att förhålla oss som ”det som är är” får vi ett större inre lugn. Vårt inre ”tjatter” tystnar och det är lättare att lyssna inåt. Det kan ju vara svårt att idag veta vad som egentligen är rätt eller fel på lite sikt.

12. ”Experience is what you get when you didn´t get what you wanted” (Randy Pausch, ”The Last Lecture – lessons in lving”). Och erfarenhet är värdefullt att samla på sig. Du får den genom att möta hinder och motstånd, göra misstag och lära av dem. Leta gärna upp ”The last lecture” på YouTube, en gripande och inspirerande film.

Skriven av: Bengt Kallenberg

Läs hela inlägget »

Ledarskap och engagemang!
 
Att ha engagerade medarbetare är en viktig komponent för framgång och bra dynamik i en organisation. Engagerade medarbetare är involverade och entusiastiska för sitt arbete. De bryr sig om organisationens framtid och är därmed också villig att ge det där extra för att bidra. Studier visar också att engagemang ligger hög upp på ledarskapsagendan och har gjort så ett bra tag. Trots det visar en mängd undersökningar att upp till 70% av anställda antingen inte är engagerade eller tom aktivt oengagerade.
 
Hur viktigt är det då? Kan vi inte nå resultat ändå? Visst kan vi det, men studier visare att vi definitivt får ut mer av medarbetare som är engagerade och det gäller allt från till exempel höjd produktivitet, lönsamhet och kvalitet till minskade kostnader för sjukfrånvaro och säkerhetsincidenter.
 
Så vad kan du som ledare då göra för att öka engagemang hos dina medarbetare? Eftersom du som ledare har en viktig roll i detta så finns det en del saker du kan göra:

  1. Som ledare behöver du visa att du värdesätter dina medarbetare. Dialog och förtroende är viktiga komponenter. En bra relation till sin chef har visat sig vara viktigt för att skapa och bibehålla engagemang hos medarbetare.
  2. Finns det möjlighet för mig som medarbetare att utvecklas i jobbet? Brist på utvecklingsmöjligheter har i studier visat sig vara en motivationsdödare. Som ledare behöver du se till att plattformen för utveckling finns och via dialog och coaching veta vad utveckling för varje medarbetare också betyder.
  3. Ledare behöver också kunna förmedla en tydlig vision. Medarbetare vill kunna förstå vad ledningen vill med bolaget – vad bolaget står för, vad det vill uppnå, plan för hur det skall uppnås och hur jag som medarbetare kan bidra till det. Dessutom – att kunna förmedla och förklara hur mitt bidra spelar roll för bolaget och dess framgång är ytterligare en motivationsfaktor att räkna med.
  4. Var tydlig med att förmedla vilka förväntningar du som chef har på mig medarbetare. Det tillsammans med löpande feedback (positiv och konstruktiv) skapar trygghet och fokus. Däremot visar vissa studier på att medarbetare upplever att de ofta får snabb feedback på vad som inte fungerar medans erkännande och positiv feedback inte alls är lika vanligt. Många framgångsrika ledare är duktiga på att ge erkännande och stärka styrkorna regelbundet och ofta.
  5. Samarbete skapar engagemang. Att jobba ihop i team och har förtroendet av samt gott samarbete med andra teammedlemmar är bra för engagemang och prestation. Att känna sig behövd och att andra teammedlemmar bryr sig om mig som medarbetare är har en positiv effekt på engagemanget. Som ledare har du ett ansvar att skapa ett gott klimat och dynamik i dina team.
  6. Folk vill ha tro på och känna stolthet över var de jobbar och vill också känna en tilltro till organisationen och dess ledare. Du som ledare  behöver därför stå för och stå upp för företagets värden – vara ett gott föredöme helt enkelt. Om du som ledare antingen visar på att du inte tror på bolagets verksamhet eller mål alternativt pratar om bolagets värderingar och hur viktiga de är men inte själv lever upp till dem skadas engagemanget och tilltron hos dina medarbetare.

 
Många studier har visat på att en organisation kan få klara konkurrensfördelar genom att ha engagerade medarbetare. Som ledare behöver det därför ligga högt upp på agendan – allt behöver inte göras av dig som ledare men du spelar en väldigt stor roll för att ha ett starkt engagemang i organisationen.

Skrivet av Eva Borgert Palm, 4Focus Leaership and Recruitment

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

-

Etiketter