Utnyttja hela organisationens kompetens

Använder vi verkligen all kunskap och erfarenhet som finns inom en organisation?

Ett effektivt sätt att dela med sig av värdefulla erfarenheter i ett företag är mentoring d.v.s. när en person med mer erfarenhet guidar en person med mindre erfarenhet och kunskap inom ett eller flera områden.  För att driva lärande och utnyttja insikter och kunskaper från hela organisationen kan företag även praktisera omvänd mentoring, vilket betyder att kunskap och erfarenhet också flödar nedifrån och upp i organisationen.

Det finns en rad fördelar med omvänd mentoring. Engagemanget hos medarbetare ökar, kunskap flödar mellan funktioner och en lärande och samverkande miljö skapas. Chefer uppger också att de upplever en ökad kunskap inom t.ex. sociala medier, ökad medvetenhet om viss teknik och större öppenhet för nya idéer.
När det gäller omvänd mentoring så finns det några saker att tänka på:
Para ihop personer som kan få ömsesidig nytta och kunskapsutbyte av varandra. Det är inte en kommunikation ”vi kontra dem” utan fokus ligger istället på en två-vägs-kommunikation. Mentorsrelationen behöver vara generös där båda parters input värderas lika högt.

Man skapar tillsammans – det är inte bara en som förmedlar utan tillsammans skapar man något som ger större värde. Det gäller för båda parter att ha ett öppet sinne och vilja se och utforska olika perspektiv.

Omvänd mentoring bygger på att båda parter har förtroende och respekt för varandra och att det finns ett genuint intresse att lära av varandra. Målet är att utmana varandra att gå utanför komfortzonen och prova nya sätt att tänka, arbeta och vara på.

För att skapa en lärande kultur i bolaget, låt kunskap och insikter flöda både uppåt och nedåt i organisationen.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln