2015 > 03

Vill du att din karriär ska styras av slumpen eller vill du fatta medvetna beslut?

Om du vill välja karriärväg som är grundad i den du är och det du tycker är mest intressant behöver du ägna tid åt att öka kunskapen om dig själv.

Den här artikeln tar dig i åtta steg närmare en plan för att göra det du verkligen vill.
”Vad vill jag – egentligen?” är en frågeställning som många ställer sig någon gång i sitt yrkesliv . Frågan brukar bli mest aktuell när man kommit ungefär halvvägs i karriären och har 15-20 år kvar att arbeta, men kan även dyka upp vid andra tillfällen. Det behöver inte vara så att karriären hittills varit dålig, men den kan ha varit mer en följd av slump, tur, andras tyckande och ”bananskal” än egna aktiva medvetna val. I det läget vill många reflektera kring hur fortsättningen kan se ut så att man använder sina styrkor och förmågor på bästa sätt

Att ha en kompassriktning

Att ha någon form av personlig och aktivt vald kompassriktning för sin karriär är viktigt ur flera aspekter, bland annat

  • en känsla att ta ansvar för sitt liv och sitt växande,
  • den ökar chansen att få använda sina styrkor och förmågor fullt ut,
  • du blir automatiskt mer uppmärksam på möjligheter som hjälper dig på vägen,
  • det också lättare att fatta beslut när du hamnat i en vägvalssituation,
  • det ger energi och en känsla av mening att steg för steg gå mot något som är ett meningsfullt mål

 Lägg pusslet i åtta steg
Att öka klarheten i att veta vad man vill är en process som behöver få ta tid, det är ingen ”quick fix”. Det är som ett pussel, där bit läggs till bit, och sakta men säkert framträder en uppfattning om helhetsbilden. Mellan bitarna, de olika stegen, behövs tid för reflektion och kanske samtal med ett bra bollplank. Processen består av åtta steg.

Steg 1. Nulägesbeskrivning
I det första steget utforskar du hur ditt liv ser ut just nu och vilka möjligheter och begränsningar det ger. Olika faser i livet ger olika förutsättningar och allt kan inte hända samtidigt. Ett verktyg du kan använda här är ”Livshjulet.” Efter du använt det kan du reflektera kring olika frågor som: Hur ser din tillvaro och ditt liv ut just nu? Hur använder du din tid? Vad borde du göra mer eller mindre av? Är det en karriärförändring du behöver mest eller är det något annat du bör tag i först?

Steg 2. Vad vill jag uppnå? Visionen för mig själv 
För att ta ut en riktning behövs något att sikta mot. I det här steget reflekterar du på ett högre plan kring vad som är viktigt, vad du vill lämna efter dig eller vilken skillnad du vill göra.
Du reflekterar kring frågor som: Hur ser dina innersta drömmar ut om du bortser från hinder och praktikaliteter? Vilken sorts människa vill du vara eller bli? (Och vilket jobb behöver du ha då?) Vad skulle du göra om du var riktigt riktigt modig?

Steg 3. Kompetenser, styrkor, drivkrafter och egenskaper
Här skaffar du dig en bild av dina formella och informella kunskaper, dina styrkor och erfarenheter. Ett sätt att göra det är att gå igenom tidigare jobb, uppdrag, utbildningar, kurser och även fritid och fundera på vilka styrkor och kompetenser du utvecklat och använt vid olika tillfällen och utmaningar du stött på.
I det tredje steget kartlägger du också dina drivkrafter och dina grundläggande egenskaper. Drivkrafter kan till exempel vara självförverkligande, makt, pengar, status, göra gott för andra, trygghet, vara till lags, bli omtyckt, vara en expert. Vad gjorde att du valde det jobb du har idag eller tidigare jobb? Vilka drivkrafter är viktiga att tillgodose nu?
Dina grundläggande egenskaper är kvaliteter du har med dig vart du än går, de är överföringsbara. De är viktiga att både känna till och kunna prata om. Exempel på egenskaper är kreativ, klok, generös, lojal, tydlig.

Steg 4. Vilka är mina värderingar? 
En reflektion kring den du är. Vilka vägar går du och vilka undviker du? Är du inifrån- eller utifrånstyrd? En viktig fråga att ägna tid åt är att tydliggöra för dig själv vilka som är dina viktigaste värderingar. Värderingar handlar om vad som är viktigt i livet, vad du prioriterar, vad du skattar högst, vad som gör livet meningsfullt. Skriv gärna ner de främsta värderingarna. Hur mycket av dem tillgodoses idag? Vad kan de säga om kommande karriärsteg? Vad behöver finnas med för att du ska må bra?

Steg 5. Lär av din historia 
Det finns mycket att lära av det du varit med om hittills. Du har gjort olika val som tagit dig dit där du är idag. Vad låg bakom de besluten? Fattade du dem utifrån dig själv eller utifrån vad andra tyckt? Vad påverkade dig att göra det val du gjorde? När har du haft toppar och dalar, vad har kännetecknat dem? Rita gärna upp din historia som en tidslinje på ett papper och markera viktiga händelser på den. Vad kan du lära av det som varit så att du får fler toppar framöver?

Steg 6. Önskad framtid 
Nu börjar det bli dags att svara på frågan ”vad vill jag – egentligen?” Om du arbetat med ovanstående steg så har du nu rimligen en god uppfattning om dig själv och en rad omständigheter som är viktiga att ta med i beräkningen. Till exempel hur ditt liv ser ut idag, vad du prioriterar eller vem eller vad som styr över ditt liv. Här kan du nu ställa dig några reflekterande frågor för att frigöra kreativiteten.
Ta gärna fram livshjulet från steg 1 och arbeta med det utifrån hur du vill att ditt ideala liv ska se ut om fem-tio år. För varje område, skriv ner hur du vill att det ska vara där om fem-tio år om du fick forma det precis som du ville.

Steg 7. Anpassa omgivningen så den stödjer dig 
Personer eller grupper som finns runt omkring dig och som har inflytande på dig. På vilket sätt hjälper eller hindrar de relationerna dig i din utveckling? Var får du stöd och uppmuntran? För att lyckas med ett eventuellt nytt karriärsteg, vem får du support från? Hur skulle ett bra ”supportteam” se ut?

Steg 8. Sätta mål och göra planer
Det du nu kommit fram till är en målbild för dig själv, ditt liv och din karriär. Målbilden ger energi och riktning och är en viktig mental bild att bära med sig och att återkomma till regelbundet. Skriv ner den, rita, använd bilder och foton för att göra den levande. Sätt gärna upp den eller ha den där du ser den.
Nu återstår arbetet med att komma dit du vill, att få det att hända. För att göra det så behöver du göra en plan för ditt utvecklingsbehov och en handlingsplan. Planen består av visionen, mål, delmål och aktiviteter. Du når dina mål genom ett litet steg i taget, i rätt riktning.
 
Var vaken för oväntade gläntor
Men kom ihåg, en plan är en plan, ingen förutsägelse eller sanning om framtiden. Saker och ting som inte går att förutse kommer alltid att hända. Och det kan ibland bli riktigt bra.
”Det finns i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som går vilse” (Thomas Tranströmer)

Så, vad vill du – egentligen? Vilket är ditt nästa steg? Hör av dig om du behöver reda ut tankarna.
 

Läs hela inlägget »

Du är nära att få drömjobbet och nu står det kanske och väger mellan dig och ytterligare en slutkandidat. Du blir i detta skede oftast ombedd att ta fram några referenspersoner som rekryteraren vill ringa till.

Vad behöver du då tänka på, innan du lämnar över namn och kontaktuppgifter till de personer som förhoppningsvis kommer att medverka till att du blir den som får jobbet.

Fundera först igenom vilka personer som är mest relevanta och som skulle kunna ge en bra beskrivning av dig, utifrån den kravprofil som finns för tjänsten. Om rollen t ex har stort fokus på sälj och resultat, bör åtminstone en eller ett par av referenserna kunna berätta vilka resultat du har uppnått tidigare och hur du fungerar i ett säljsammanhang.


Någon av dina referenser bör ha varit din chef. I övrigt fungerar det bra med kollegor eller personer som du har varit chef över samt i vissa fall också kunder och leverantörer.

Om möjligt, försök täck upp några år bakåt i tiden (dock inte för många), d v s använd inte bara referenser som har sett dig jobba det senaste året. Detta beror självklart på hur länge du har varit yrkesverksam.

Tänk igenom vem som kan berätta om dig och dina styrkor på ett bra och förtroendeingivande sätt men som också kan lyfta fram det du behöver jobba på. Det är bra om det är en person som har sett dig arbeta i både med- och motgång.
När du har fått fram 3-4 personer som du tror kan vara rätt att använda, ta kontakt och ställ frågan om dessa vill och har möjlighet att ställa upp som referenser. I detta läge bör du berätta lite kort om jobbet, så att referenserna kan förbereda sig på bästa sätt.

När det nu är dags att lämna referenslistan till rekryteraren, kolla en extra gång att kontaktuppgifterna till de olika personerna stämmer. Beskriv gärna också vilka personerna är, vilken relation ni har och när ni arbetade tillsammans.
Glöm inte bort att återkoppla och tacka dina referenser för hjälpen.

Stort lycka till!
 

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

-

Etiketter