Se till att det händer - nå målen

Så är hösten i full gång. De flesta av oss sätter nu igång med nya mål och planer. Många, roliga och utmanande mål finns säkert med på listan. Det är ofta lätt att sätta upp planer och mål för framtiden – långa listor över saker vi vill göra men också sådant som vi bör göra eller förväntas göra framöver. Listor i all ära men klon är att också se till att något händer – oavsett om vi pratar om privata eller yrkesmässiga mål och planer.

Forskningen visar att framgångsrika personer har mer fokus på framtiden än andra. De har en vision för sig själv, sin karriär och sitt i liv i övrigt. De tänker ofta i målbilder och hur, inte om de kommer att nå dit.

Varje mål är en del av en större plan, en vision, för dig eller ditt team/verksamhet. Genom att du har en vision som känns meningsfull så ökar det chansen att delmålen också kommer att kännas viktiga. Du bygger huset sten för sten samtidigt som du vet eller har en känsla för vart du är på väg och vad det skall leda till.

Visioner och mål blir också kraftfullare när det är nedskrivna. Då krävs det av oss att vi gör dem specifika och att vi förstår syftet med dem. Att regelbundet kunna ta fram dem och stämma av blir då också möjligt. Erfarenheten säger nämiigen att det är lätt att glömma målen kort efter att de är satta (fråga tex folk i mars vad de hade för nyårslöften).

Målen skall vara viktiga för dig och för ditt team/din verksamhet. De skall driva, motivera och inspirera. Mål skall vara så viktiga att du vill genomföra dem – du skall förstå syftet med målen och varför de är viktiga för just dig eller ditt team. Det skall vara glädjefyllt att uppnå dem - så för att kunna ha ett uthålligt fokus behöver du kunna veta att du är på väg i rätt riktning, veta när du har nått dina mål och vilken effekt du får när du uppnått målen osv.  Är de inte viktiga eller tar dig i rätt riktning skall de faktiskt bort från listan. Även när du får mål som du måste uppnå – som är satta av någon annan – se till att göra dem till dina egna.

Ibland kan målen kännas stora, svåra och ouppnåeliga och det gör att motivationen kan tryta. Bryt därför ner målen i flera delmål, där vart och ett känns rimligt och realistiskt. Bryt sedan ner delmålen till aktiviteter. Ta ett steg i taget. Det finns en härlig energi i att röra sig mot något man vill uppnå.

Det finns olika frågor som du kan ställa dig för att säkerställa att dina mål är tydliga och som kan hjälpa dig att få dem att hända:

 • Vad vill du ha eller uppnå?
 • Vad skulle det betyda om du fick det du vill ha?
 • Hur vet du att du är på väg/kommit ett steg närmare?
 • Hur vet du när du nått dina mål? Hur kommer andra att veta när du nått dem?
 • När vill du ha dem uppnådda?
 • Vad kan hindra dig från att gå mot eller nå målen?
 • Vad har du redan idag som kommer att hjälpa dig att nå dina mål?
 • Vad behöver du skaffa för att nå målen (kunskap, stöd eller annat)?
 • Hur kommer du lättast att nå målen – första steget, snabbast, bäst, enklast?

Andra saker som kan bidra till att du når dina mål kan vara följande:

 • En övertygelse om att du är kapabel att nå dina mål med de resurser som finns till ditt förfogande, vilket kan vara allt ifrån pengar, medarbetare, rätt kompetens, stöd eller materiella tillgångar.
 • Att vara effektiv dvs koncentrera sig på det som faktiskt leder mot målen. För att lyckas med detta kan du behöva hitta smarta rutiner för sådant som knaprar din tid. Att ha för många mål på listan gör det också svårare att ha rätt fokus.
 • Våga misslyckas. Varje framgångsrik person har misslyckats både en och hundra gånger men de ger inte upp. Misslyckanden blir snarare en del av ett lärande.
 • Reflektion på vägen – både i att kunna fira uppnådda delmål men också för att kunna medvetandegöra vad som fungerar bra och vad som kan behöva korrigeras.
 • Lära dig att identifiera och hantera hinder på vägen – för de kommer att dyka upp.
 • Ta  hjälp och lär av andra.

Rom byggdes inte på en dag och detsamma gäller för att nå våra mål. Det gäller att fokuserat ta ett steg i taget och ha en tydlig målbild om vart vi är på väg. Dessutom - långsiktig framgång generas när vi sakta men säkert samlar på oss framgångsrika vanor som blir en del av vårt sätt att vara. Det gäller också för att underlätta för oss att uppnå våra mål.

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln