10 saker effektiva team fokuserar på

Skillnaden mellan ett ineffektivt team och ett effektivt kan vara enormt stor. Har du någon gång varit med i det ena eller andra så vet du.

Men vad är det riktigt bra team gör för att bli bra och fortsätta vara det?

Här är 10 saker de fokuserar på.

  1. Mål: tydliga, klara och förstådda av samtliga medlemmar i teamet.
  2. Roller:  roller tydliga och 1D0-51B accepterade, rollen matchar kompetensen och ansvaret.
  3. Öppenhet och förtroende: ledaren skapar en miljö där alla blir sedda och känner sig trygga.
  4. Ledarskapet: anpassas till den fas som gruppen befinner sig i. I början mer styrande, senare mer delegerande.
  5. Kommunikation och feedback: teamet låter alla komma till tals och har tränat på att ge och ta feedback
  6. Diskussion, beslutsfattande och planering: det finns processer för beslutsfattande, möten, problemlösning. I diskussioner får allas C4090-451 perspektiv och idéer komma fram
  7. Implementering och utvärdering: de beslut som tas följs upp och utvärderas.
  8. Normer och individuella skillnader: teamet har satt normer för prestation och kvalitet. Individuella skillnader ses som positivt.
  9. Struktur och mötesformer: hur ofta och när man ses, hur stor gruppen ska vara, former för själva mötena. Teamet har konstruktiva effektiva möten som fokusera på rätt sak och där deltagarna är förberedda.
  10. Samarbete och konflikthantering: det finns en process för hur konflikter tas om hand. Konflikter är OK men hanteras och går snabbt över.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln