Vad händer om vi börjar arbeta styrkebaserat?


Tänk om du fick den här typen av feedback:
 
”Bengt, den där kundpresentationen du gjorde igår och även förra veckan var riktigt bra. Du var tydlig, engagerad och lyssnade verkligen till deras kommentarer. Det märks att du gillar det du gör och det märkte kunden också, de vill träffa oss igen. Jag blir glad av att arbeta med dig. Det är uppenbart att du har stor talang för att sätta dig in i ett område, paketera, lyssna in och presentera. Om du vill ser jag gärna att du fortsätter att göra mer av det och utvecklar dina styrkor ytterligare inom området. Hur ser du på det?”
 
Tydlig konkret återkoppling på våra styrkor är inte så vanlig. Det brukar i utvecklingssamtal, både i skolan och i arbetslivet, oftare handla om att fixa till något som inte är bra, att fokusera på det som inte fungerar. Eller så får vi en positiv kommentar som ”snyggt jobbat!”- kul, men inte så utvecklande.
 
Att medvetet börja arbeta styrkebaserat handlar om att börja se vad som är rätt med varandra i stället för vad som är fel.
 
I ett team som arbetar styrkebaserat
 

  • så förstår varje medlem vilka egna styrkor den har och hur de används bäst
  • ser och uppskattar varje medlem de styrkor de andra i teamet har
  • ser medlemmarna till att de kombinerar sina olika styrkor för att nå önskade resultat

 
För att komma dit kan det behövas lite hjälp på vägen. Till att börja med behöver varje person öka kunskapen om och sätta ord på sina främsta talanger och styrkor. Vi skapar genom det ett gemensamt språk där var och en förstår vad olika benämningar betyder. Då blir det också lättare att se styrkorna i andra personers olika sidor.
För varje person blir det också lättare att förstå när man kommer bäst till sin rätt, men även när och hur man visar sina sämre sidor (vilket man kanske inte såg (eller ville se?) förut).
 
En effekt jag har märkt i team som påbörjat resan mot att bli styrkebaserat är att man börjar prata med varandra på ett sätt man inte gjort tidigare. Samtalet blir öppnare, medlemmarna ger varandra mer konkret feedback, mer fokus på vem som bäst gör vad och vem som kan vara en bra partner i olika sammanhang. Det här bygger förtroende.
 
En annan effekt är att engagemang och glädje ökar, konflikterna blir färre, och genom det blir det också bättre resultat.
 
För många personer innebär det också en ökad tillit till egna talanger och styrkor. Det ger ett ökat mod att kliva fram för man vet att det här är något jag är bra på. Tidigare tänkte man kanske att ”det här kan väl alla, det är väl inget speciellt.” Men alla kan inte allt. Och ska inte kunna allt.
 
En annan insikt man får är att man kan använda sin egen unika uppsättning talanger och styrkor för att åstadkomma det man vill, men på ett sätt som passar en själv, så det blir på ett naturligt sätt. Jag slipper vara eller bli någon jag inte är, i stället förädlar jag det jag redan är bra på. Några har upplevt det som befriande.
En väg för att börja arbeta styrkebaserat är först förtså att vara öppen för det, att vilja det. Sedan kan ett steg vara att använda StrengthsFinder, sätta sig in i de rapporter man får, samtala om resultaten, ge varandra regelbunden återkoppling, börja förstå hur man kan utveckla styrkorna vidare.
 
Du kan göra det på egen hand eller ta hjälp av en certifierad StrengthsFinder-coach som erfarenhet från samarbeten med många olika personer och team.
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln