Är du född till ledare?

Vi har väl alla varit där och pyst irritation över den dåliga chefen? Under våra arbetsliv så möter vi chefer som vi tycker är fantastiska och andra som vi inte alls motiveras och stimuleras av. De kan vara rent av en katastrof, tycker vi.
Efter hand när vi blir lite äldre och mer erfarna, så kanske vi börjar reflektera över hur det är att vara chef och inser att det inte är alldeles enkelt att leda många olika typer av människor och organisationer i olika faser. För vi är alla olika och olika människor behöver olika ledning, liksom organisationen behöver olika ledning under olika faser. Kanske är det t o m så att vi har prövat på att vara chef.

Kanske vi t o m har varit chef väldigt länge, innan vi börjar fundera vad som skiljer en bra ledare från en dålig?
Det spelar egentligen ingen roll när vi funderar över detta, men ordspråket ”Innan du kritiserar någon annan, gå några kilometer i dennes skor” Renault Romania är inte så dumt. Att sedan reflektera över dig själv och hur andra uppfattar dig är början till utveckling. Vad jag vill säga är; att bara kritisera någon utan att fundera över sig själv och den andres utmaningar är både onödigt och dumt och leder sällan till att något blir bättre.

Vad är egentligen en bra chef? Kan man hitta några ”framgångsfaktorer” som alla chefer borde ha?

Frågan ställs till ofta till oss, både när vi rekryterar chefer men också under ledarutvecklings-programmen vi håller. Vi menar att det inte finns en enkel formel för ”bästa chefen”, utan många olika. Du måste bland annat identifiera sammanhanget chefen skall befinna sig i – d v s hur många personer skall chefen leda, vad är det för yrkeskategori chefen leder, är det ledning av andra ledare, hur ser organisationen i övrigt ut, befinner sig företaget i förvaltningsfas, tillväxt eller nedskärning etc? Det finns naturligtvis andra aspekter också du måste ta hänsyn till när du försöker hitta de rätta egenskaperna.

Gregg Vanourek, forskare på KTH och författare till boken Tripel Crown Leadership, ger dessa råd till framtidens ledare:

Våga vara den du är.
Ta dig tid till reflektion och eftertanke.
Skaffa en fristad från möten och den konstanta strömmen av information.
Tänk igenom vad du värdesätter mest i livet, skriv ner dina mål och påminn ofta dig själv om dina värderingar och visioner.
Skaffa en mentor du litar på, som kan lyssna och ge goda råd.
Fatta viktiga beslut först efter analys, reflektion och konsultation.
Gregg menar att de mest extrema bland komplicerade ledare är narcissisterna. Deras yrkesroll handlar inte främst om verksamheten, utan om dem själva. I narcissistens ögon finns jobbet framför allt till för att han eller hon ska få stå i centrum och känna sig uppskattad. Alla chefer har anledning att se upp för sitt eget ego – en uppblåst självbild blir lätt en fälla.

Kom ihåg – man föds inte till ledare, man lär sig bli en.

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln