Rekytering

Vår specialitet är att matcha människor med organisationer och roller. Genom en väl utprövad rekryteringsprocess, hjälper vi dig att rekrytera rätt person till rätt roll. Vår process präglas framför allt av en tidplan där både kandidat och kund får ta del av hur processen fortlöper hela tiden. Vår respekt för kandidaten i processen är stor varför vi är måna om att kommunicera på ett tydligt och informativt sätt. För dig som kund innebär det att kandidaterna kommer att uppfatta ditt företag som ett bra och professionellt företag, oavsett om kandidaten får jobbet eller inte.

Vi erbjuder bland annat:

Search
Vi går aktivt ut och letar efter personen i vårt och andras nätverk.

Annonserad rekrytering
Vi hjälper dig att finna rätt media för det specifika uppdraget.

En kombination
Vi använder oss av båda metoderna i en kombination.

Vi väljer metod tillsammans med syfte att använda den mest effektiva i relation till roll som skall tillsättas.

Vilka roller rekryterar vi till? Bland våra genomförda rekryteringsuppdrag finns allt från VD till mer seniora business controllers. Dessutom finns naturligtvis en stor blandning av roller som till exempel affärsområdeschefer, försäljningsdirektörer, specialiserade projektledare, marknadschefer, HR-chefer.

Vi har ingen gigantisk databas med namn, eftersom vi inte tror på ett sådant upplägg. Däremot har vi alla mycket bra nätverk med personer i många branscher och olika yrkesroller. Vi är mycket måna om att underhålla våra nätverk, vilket innebär att om du någon gång varit kandidat hos oss försöker vi hålla kontakten med dig. Om du vill.