Outplacement & karriärutveckling

I tider av förändring är det viktigt att både chefer och medarbetare får stöd i en förändringsprocess. För dig som chef är det viktigt att du förstår och hanterar förändringen på ett effektivt sätt. För dig som medarbetare når du dina mål snabbare och lättare när du får stöd av en karriärcoach.

Vi erbjuder bland annat:

Individuell outplacement och karriärutveckling
Programmet är uppbyggt i tre steg.

  • Tillsammans kartlägger vi dina kunskaper, förmågor och personliga egenskaper. Vad vill du? Vilka värderingar är viktiga för dig? Vad motiverar och driver dig?
  • Vi coachar dig för att ta reda på vad du vill arbeta med och i vilken roll. Vi ger dig stöd i hur du skapar effektiva budskap i dokumentation som CV, brev och sociala media. Vi tränar dig i hur du på ett effektivt sätt använder olika sökvägar för att nå ut på arbetsmarknanden liksom att bygga och utveckla ditt nätverk.
  • Det tredje steget är att följa dig i ditt arbete på din väg mot det nya. Här tränar vi även på intervjuer, hur du presenterar dig och hanterar förhandlingar. Även förberedelser för en ny roll ingår i detta steg.


Stöd till chefer, fack och nyckelpersoner
Workshop – leda i förändring och osäkerhet. Du får verktyg för att förstå hur organisationen och medarbetarna reagerar vid en förändring, tränar dig i att genomföra svåra samtal samt hantera frågor och reaktioner. 

Individuellt stöd – individuell coaching och träning för förändringsledning. Du får möjlighet att fokusera på och få stöd i dina utmaningar och frågeställningar.