Coaching

Vår coaching utgår från den du är, ditt nuläge och den utveckling som du vill uppnå. Som coacher hjälper vi dig att formulera det som är viktigt, sätta mål och göra en plan för att nå dina önskade resultat samt även skapa hållbar utveckling och motivation.

Vi genomför bland annat:

Individuell coaching
Vårt coachingupplägg följer en grundstruktur som vi vet ger resultat. Ett samarbete pågår vanligtvis under 3-12 månader där samtalen hålls med 2-4 veckors mellanrum.

Coachingens fokus bestäms specifikt för varje person. Det kan till exempel handla om att sätta och nå ett specifikt mål, ta nästa kliv i karriären, bli klar över sina främsta talanger och styrkor, att hantera en ny utmaning, reda ut tankar och funderingar inför ett beslut, genomföra något du har funderat över länge eller få ökad självkännedom.

Coaching i grupp
I en grupp på 6-10 personer blir du och gruppen coachad. Du lär och inspireras av dina egna och andras resultat och erfarenheter. Samtidigt utvecklar du din förmåga att lyssna och ställa coachande frågor. Mellan träffarna arbetar du med dina egna mål och uppgifter