Foto: Bengt Kallenberg
Foto: Bengt Kallenberg

Kostnadsfria seminarier våren 2018:


Fredagen den 13 april, 2018
Härskartekniker
Vi har med all sannolikhet både upplevt dem alternativt sett dem utövas - ibland väldigt påtagligt men kanske även ganska subtilt. I ett samhällsklimat präglat av allt ifrån höga krav, högt tempo, sociala medier och #metoo...
  • Hur lär du dig att känna igen och bemöta olika härskartekniker?
  • Vilka motstrategier finns det som du kan använda dig av?
  • Vad behöver du som chef tänka på?

Fredagen den 15 juni, 2018
Självledarskap, bli din egna bästa chef
Som chef har du stor påverkan på din arbetsplats - det sägs ju att människor ofta söker sig till en arbetsplats men lämnar pga chefen. Oavsett om du är chef eller inte - hur kan du se till att utveckla ditt ledarskap för att bli din egna bästa chef.
  • Vilka värderingar och ledstjärnor vill du stå för?
  • Vad krävs för ett framgångsrikt ledarskap?

Seminarierna har som syfte att bjuda på vårt sätt att arbeta, men självklart också för att bjuda på en arena där du kan skapa nya kontakter och ta med dig nya kunskaper inom våra seminarieämnen.

Anmälan sker senast en vecka innan respektive seminarie till info@4focus.se

Våra seminarier

Vi erbjuder både öppna kostnadsfria seminarier och kundanpassade seminarier och föredrag. För de senare, se exempel i vår meny nedan.

Öppna seminarier

Vi erbjuder regelbundet öppna kostnadsfria seminarier. De ger dig en chans att lära känna oss, få inspiration och nya kunskaper samt möjlighet att nätverka med spännande deltagare. Seminarierna är mycket uppskattade.
 

Vi erbjuder ett antal olika seminarier med fokus på utveckling av ledarskapet, öka självkännedom och utveckla sig i karriären. Nedan är ett antal smakprov. Samtliga seminarier kan köras som kortare eller längre varianter.

Laget framför jaget  – bygga och leda effektiva team
Om alla medlemmar och ledaren har kunskaper om grupputveckling så blir gruppen snabbare ett samspelt lag. För att komma dit behöver gruppen gå igenom olika utvecklingssteg. Varje steg har sina kännetecken och utmaningar vilket ställer olika krav på ledarskapet och medlemmarna. Seminariet ger dig en överblick över de olika faserna och vad som händer där, vilket ledarskap som krävs och flera olika verktyg och metoder du kan använda för att utveckla gruppen. Fas för fas – ledarskapsutmaningar, medlemsansvar, tips, verktyg och metoder

Bli en effektiv ledningsgrupp
Vissa ledningsgrupper utvecklar sig och blir effektiva team, andra står och stampar och kommer inte förbi konfliktfasen. Det finns ett antal gemensamma nämnare som kännetecknar de som blir samspelta och fortsätter att förbättra sitt arbete. På seminariet tar vi upp några av de viktigaste faktorerna för att både lyckas och utveckla sig som grupp.
·       Vikten av sammansättning, storlek, mål och syfte
·       Konflikthantering, beslutsfattande, kommunikation, hantera olikheter
·       Ledarskapets betydelse
·       Laget framför jaget
·       Effektiv mötesteknik – fokus på rätt sak
·       Vilken fråga hör till vilken agenda?


Hur gör modiga organisationer och ledare skillnad?
”Om man gör det man alltid har gjort, så får man det resultat man alltid har fått” är en klassisk devis. Så vad gör då modiga organisationer och modiga chefer? Bland annat vågar de göra det oväntade. Under seminariet kommer vi bland annat att prata om
·       Vad är mod? Vad innebär det i organisationer och för ledare?
·       Vad händer när man bygger utifrån talang?
·       Innovation och ständigt lärande
·       Modiga organisationer och självledarskap
·       Möjligheter, utmaningar och vanliga fallgropar


Konsten att fatta (rätt) beslut
Ibland ställs du inför vägval eller beslut som kan vara svåra att hantera. Vad är egentligen rätt beslut och tänk om det blir fel? Vad är hållbart på sikt? Vilka faktorer påverkar valet och hur kan jag påverka dem? Är jag inifrån- eller utifrån-styrd?  I seminariet får du lära dig mer om hur du tar reda på det och får tips på beslutsfällor att se upp med, både som individ och i grupp.

Personligt ledarskap, balans och effektivitet
Skulle det vara OK om saker och ting blev enklare? Att få det att hända som du vill ska hända och samtidigt uppleva mer glädje och energi? Det personliga ledarskapet handlar om hur du leder dig själv och om ditt sätt att vara på mot dig själv och andra.  Du får verktyg för att skapa en inspirerande målbild för dig själv.

 Att hantera konflikter och ”svåra” människor
(Kan gärna köras som heldag med skådespelare på eftermiddagen)
Du stöter på dem lite här och var, de ”jobbiga” och ”svåra” människorna. Det är lätt att det uppstår konflikter med just dem. För att växa, utvecklas och komma dit du vill är det bra att kunna hantera konfliktsituationer, hantera rädslan och lösa konflikter konstruktivt. Du får här med dig olika perspektiv på konflikter och träning att hantera samtal.

Din personlighetstyp – vem är du?
Ökade kunskaper om dig själv gör att du har lättare att göra val som är grundade i dig och du ökar förståelsen för hur andra uppfattar dig. Du får också lättare att anpassa ditt sätt att vara på till andras sätt, och genom det förbättras kommunikation och samarbete både i arbete och hemma. Du får här göra ett test som ger dig din personliga profil och ökad kunskaper om ditt och andras sätt att vara på.

Leda förändring
(En utbildning som körs antingen som 1 heldag, eller 2 dagar, då med ett case att arbeta med dag 2)
Den som leder en förändring möter ofta ett antal olika utmaningar.  Det handlar om att möta och hantera människor, kommunicera, hantera intressenter samt att säkerställa att de önskade resultaten nås.  Dessutom behövs ett kontinuerligt proaktiv arbete för att ha en beredskap för sådant som händer i och påverkar organisationen. Programmet ger

·      Ökad förståelse för olika förändringskrafter
·      Hur du kan identifiera förändringsmöjligheter
·      Verktyg för hur du kommunicerar och får ökad acceptans
·      Förståelse för hur du möter och hanterar människorna
·      Hur du hanterar intressenter
·      Planera ett förändringsprojekt, samt mäta och följa upp
·      Möjlighet att omsätta dina kunskaper i ett case

Framgångsrik kommunikation
Att nå fram till andra med ditt budskap, vara tydlig med vem du är och vad du önskar är viktigt i många olika situationer. Det handlar om att lyssna, ställa frågor, kommunicera effektivt , presentera så det går fram samt förstå hur du påverkar andra.  Seminariet ger dig verktyg och metoder som hjälper dig på vägen.

Anmälan

De öppna seminarierna riktar sig främst till dig som leder andra. Deltagarantalet är begränsat till 20 personer per tillfälle och det brukar snabbt bli fullt, så vänta inte för länge med att anmäla dig.

Tid och plats: 08:30-11:00, Strandbergsgatan 61, Stockholm

Anmälan: till info@4focus.se

Kostnad: kostnadsfritt, men om du uteblir utan avanmälan kostar det dig 500 kr.