Om oss

Vi erbjuder tjänster, lång erfarenhet och bred kompetens inom ledarutveckling, rekrytering, grupputveckling, coaching och karriärutveckling. Ditt resultat är vårt främsta fokus. Du möts av stort engagemang, en pragmatisk syn och lyhördhet.

Vi är alla seniora kompetenta konsulter med erfarenheter från olika ledande positioner, från små och stora organisationer, från start-ups till börsens A-lista.

På vår kundlista hittar du både små och stora företag, så väl svenska som internationella. 4Focus ingår i det internationella nätverket Career Star Group. Vi har även ett nätverk av utvalda partners i Norden.

 

Bengt Kallenberg, Senior Partner 

Bengt är inriktad på ledarutveckling, grupputveckling och coaching. Han är certifierad coach (ICF PCC), StrengthsFinder-coach och en av grundarna av 4Focus. Bengt  har lång egen erfarenhet av olika ledande roller från främst IT-företag och tillverkande industri. Han har skrivit böckerna “Laget framför jaget, gott samarbete i praktiken” och  ”Chef, ledare, coach – praktiskt ledarskap som hjälper dig att lyckas”. Föreläsare, utbildare och seminarieledare. Bengt är civilingenjör och har en IHM Master. 

E-post: bengt.kallenberg@4focus.se                           Mobil: +46 (0)70 546 01 01

Eva Borgert Palm, Senior Partner

Eva har nästan 20 års erfarenhet från Human Resource Management och ett har haft ett antal ledande befattningar i olika internationella företag. Eva är en av grundarna av 4Focus. Hon har utvecklat ett flertal ledar- och utvecklingsprogram, vilka har levererats både i Sverige och i utlandet. Hon är en erfaren coach inom chefs- och karriärcoaching samt har stor vana av att stötta chefer i olika förändringsprocesser. Eva är civilekonom från Linköpings Universitet inklusive studier på ExportAkademie in Reutingen, Tyskland.

E-post: eva.borgertpalm@4focus.se                            Mobil: +46 (0)73 988 88 81

Ulrika Falk, Senior Partner

Ulrika arbetar med rekrytering och coaching och är en av grundarna av 4Focus. De senaste 15 åren har hon arbetat med att rekrytera chefer och specialister inom olika branscher. Hon arbetar även med att coacha chefer och medarbetare till utveckling och förändring. Hon är utbildad coach samt certifierad användare av olika bedömningsinstrument inom rekrytering. Ulrika har en fil. kand. inom företagsekonomi.

E-post: ulrika.falk@4focus.se                                           Mobil: +46 (0)73 988 88 83

Åsa Bergman Målbäck, Senior Partner

Åsa har erfarenhet av HR-arbete, både som HR-chef och konsult sedan i slutet av 90-talet och är också en av grundarna till 4Focus. Det stora intresset för människors engagemang och motivation, d v s vad det är som driver oss och gör att vi presterar så bra som möjligt, har lett till att hon inriktat sig på rekrytering, ledarutveckling och coaching. Åsa tror på att engagera, utveckla, skapa förutsättningar och se till att det är tillåtet med misstag. Vågar man göra fel sker utveckling. PAO-programmet med inriktning sociologi är Åsas akademiska utbildning. 

Åsa är certifierad och utbildad i: Ensize DISC, SHL:s verktyg, diplomerad coach samt i Förändringens fyra rum

E-post: asa.bergmanmalback@4focus.se                    Mobil: 46 (0)73 988 88 84

Bengt, Eva, Ulrika och Åsa
Bengt, Eva, Ulrika och Åsa

Affärsidé

4Focus skapar hållbar utveckling genom att attrahera och utveckla ledare och medarbetare för att prestera resultat och göra skillnad för sina organisationer. Genom hög kompetens, stort engagemang och i nära samarbete levererar vi konkreta resultat.

Värdegrund

Engagerade
Pragmatiska
Lyhörda
Resultatorienterade

Vår passion

Att åstadkomma resultat och engagemang genom människor"